Napsali o nás

Musíme se přizpůsobit nové realitě

Průmysl Dnes 4/2020

K nárazu do zdi přirovnává zpomalení ekonomiky způsobené pandemií koronaviru Michal Nosek, který je předsedou představenstva kroměřížské společnosti Plastika. Tedy výrobního podniku s více než šedesátiletou historií v oblasti průmyslového zpracování plastů. Přestože letos očekává propad poptávky o 20 až 30 %, věří, že krize přinese i nové příležitosti.

Společnost Plastika patří mezi tradiční dodavatele interiérových a exteriérových plastových dílů pro automobilový průmysl, který odebírá zhruba 95 % její produkce. Útlum poptávky ze strany zákazníků, kterými jsou firmy jako Škoda Auto, Continental Automotive, Bosch či Magna, byl v tomto segmentu znatelný už během minulého roku. Na základě toho byl pro rok 2020 prognózován mírný cyklický pokles.

Michal Nosek

Michal Nosek

Když kormidelník chystá plachty

Do předpokládaného vývoje ovšem během března naplno vstoupil zcela nový faktor, pandemie koronaviru a s ním související opatření proti šíření nového typu onemocnění. Namísto zpomalení o jednotky procent nás čeká dlouhodobá recese s propadem poptávky o 20 % a více. Logistický řetězec automobilního průmyslu se zároveň probouzí z hibernace s obtížemi, protože není zařízen na chod typu stop-run. Takže se i my musíme přizpůsobit nové realitě, a hlavně očekávání dlouhodobého zpomalení, říká Michal Nosek. Velmi důležité podle něj bylo, že v podniku s více než 500 zaměstnanci dokázali hned v březnu na změněnou situaci adekvátně reagovat. Upravili jsme náš letošní investiční plán, některé investice jsme rozložili a snížili počet přímých zaměstnanců. Kromě toho jsme snížili i směnnost výroby. Už v březnu jsme předjednali odklad splátek s bankami a přešli na model intenzivního krizového řízení, vysvětluje předseda představenstva společnosti Plastika s tím, že směrem k zaměstnancům bylo třeba udržet správnou míru komunikace a informovanosti.

Budova KP Galvano

KP Galvano - budova galvanovky

Z hlediska komunikace na úrovni širší odborné i laické veřejnosti pak navazuje na slova svého kolegy, obchodního a projektového ředitele Daniela Bartoška, který již v letošním prvním vydání časopisu Průmysl Dnes zdůrazňoval, že společnost Plastika se přicházející ekonomické recese nebojí. Nebojím se v tom smyslu, že běžné cyklické výkyvy se ve výrobní společnosti našeho typu dají uřídit běžnými manažerskými technikami a bez skokových změn. Na březnový náraz a následný rozběh do nové reality ale bude nutné použít, s nadsázkou řečeno, jinou sadu nářadí, pokračuje Michal Nosek. Na mysli má zejména nastavení společnosti Plastika na zcela jinou hladinu fixních nákladů či změny některých priorit u strategických investic. U naší největší, galvanovny plastů, jsme naštěstí zpomalení očekávali a rozběh i splácení úvěrů jsme cílili na roky 2021 a 2022, takže zachytíme oživení ekonomiky. Samozřejmě, že každá krize přináší i příležitosti, takže pracujeme na akvizicích, upřesňuje předseda představenstva. Současné dění připodobňuje k námořní regatě, kdy přišlo bezvětří a lodě bloudí na mělčině. Vítězem se stane loď, jejíž kormidelník bude mít nachystané plachty, až opět přijde vítr neboli poptávka po výrobcích.

Krize důvěry v budoucnost?

Co se týče celkových dopadů koronaviru na světovou ekonomiku i na jednotlivá průmyslová odvětví, Michal Nosek se domnívá, že na obšírnější hodnocení je ještě brzy. Přesto nyní pracujeme se scénářem propadu poptávky o 20 až 30 % a počítáme s postupným návratem k předchozímu trendu během dvou až tří let, doplňuje muž pověřený řízením společnosti Plastika. V rámci poučení z krizí minulých let nabízí zkušenost z krize roku 2009, kterou podle něj v automobilovém průmyslu jen zdánlivě vyhladilo tzv. šrotovné. To sice akcelerovalo část poptávky do roku 2010, ale následně se automotive stejně vzpamatovával až do roku 2013. A to byla v Evropě spíše malá krize důvěry ve finanční trhy, importovaná ze Spojených států. Koruna se tenkrát zhoupla na dva nebo tři měsíce a pak už většina lidí o krizi nic nevěděla. Mzdy rostly, ČNB držela kurz a ráj trval. Dnešní situace může být jiná, upozorňuje Michal Nosek, podle kterého jinakost spočívá hlavně v tom, že výrobní řetězce se skutečně úplně zastavily. Pandemie a opatření proti ní mají razantní dopad do životů milionů lidí na všech kontinentech a na obzoru není tlustá čára, jakou za minulou krizí dokázal udělat americký FED. Takže nám hrozí krize důvěry nikoliv ve finanční trhy, ale obecná krize důvěry v budoucnost. A v takovém případě vidím jako zásadní roli vlád. Bohužel, zřejmě se to netýká té naší, která vládne ve stylu Pata a Mata, komentuje tuzemskou vládní politiku, která se vyznačuje mimo jiné nestálostí a nejasností přijatých rozhodnutí i nejrůznějších prohlášení.

Cluster Mercedes

Cluster Mercedes

Zásadní je nová galvanovna

Občané, podnikatelé i firmy proto dál spoléhají především na své vlastní síly a schopnosti. Samozřejmě, že stejně jako mnozí další jsme připravili nové výrobky v sektoru ochranných pomůcek. Teprve čas ukáže, jaký to mělo smysl. Zásadní je pro nás ovšem budování závodu pro galvanické pokovení plastů. Troufám si tvrdit, že budeme v regionu technologicky na špičce. V létě začínáme testovat a v říjnu začne nová linka produkovat první výrobky, přibližuje předseda představenstva společnosti Plastika. Nová galvanovna je projektem za více než 300 milionů korun, který vzniká na základě spolupráce s firmou Kovofiniš v Ledči nad Sázavou. Zastřešujícím subjektem je společnost KP Galvano, která bude nový výrobní provoz s galvanickou linkou využívat pro pochromování plastových výrobků.

Galvanická linka KP Galvano

KP Galvano - galvanická linka

Společnost Plastika, která byla již v roce 2016 iniciátorem projektu, od investice očekává upevnění pozice na trhu a získání konkurenční výhody. V evropském automotive totiž chybějí dodavatelé, kteří by byli schopni pokrýt celé portfolio plastových dílů, a to včetně povrchových úprav. Technologicky vzato, nová galvanovna bude mít plně automatizovanou linku na pokovení plastů na bázi ABS a ABS/PC. Roční pokovená plocha bude až 300 tisíc m2 interiérových i exteriérových plastových dílů. Součástí nového provozu jsou také další objekty a prostory jako skladovací hala, provozní budova, sklad chemikálií nebo expediční plocha. Výrobní zařízení budou kromě galvanické linky tvořit laboratoře, informační a bezpečnostní technologie i skladová a manipulační technika.

Kromě těšení se na nové projekty mohou mít ve společnosti Plastika radost i z těch, které se povedlo úspěšně dokončit. Právě takovým příkladem z nedávné doby může být ocenění Dodavatel pro Auto roku 2020, které „plastikáři“ z Kroměříže získali za výrobu plastových dílů do volantu pro vůz BMW řady 3, který obdržel prestižní titul Auto roku 2020. Jsou podobná ocenění tou nejlepší satisfakcí a zpětnou vazbou? Vnější ocenění jsou jistě příjemná, ale mě osobně dělá největší radost, když u nás chtějí lidé pracovat, a když je firma motivuje k růstu. Zní to jako fráze, ale u více než šedesátiletého podniku s družstevní historií na malém městě to znamená hodně, odpovídá na závěr Michal Nosek.