Napsali o nás

Budoucnost si zajistíme jako high-end dodavatel

Průmysl dnes

Jedna výzva vedle druhé provázela kroměřížskou společnost Plastika uplynulým rokem 2020.

PLASTIKA a.s.

Jedna výzva vedle druhé provázela kroměřížskou společnost Plastika uplynulým rokem 2020 a nejinak tomu bude i v roce letošním. O tom je přesvědčen její generální ředitel Ing. Michal Nosek, který je rád, že se osvědčenému dodavateli plastových automobilových dílů podařilo v předchozích měsících uskutečnit důležité strategické kroky. Patří mezi ně zejména rozšíření výrobních kapacit o nový provoz galvanovny v Ledči nad Sázavou či nově nasmlouvané přímé dodávky pro zákazníky, jako je Škoda Auto. „Loňský rok jsme zakončili s docela slušnými výsledky. Přestože jsme měli v dubnu vlivem pandemie téměř stoprocentní výpadek obratu, dokázali jsme výrobu postupně obnovit. Oproti plánu jsme dosáhli na 650 milionů korun v tržbách, což je výpadek na úrovni jednoho měsíce. Zmobilizovali jsme úspory a zefektivnili některé činnosti ve výrobě. Významných úspor jsme dosáhli také v oblasti mzdových nákladů, což bylo možné díky odstávkám, kompenzacím i prostředkům z vládního programu Antivirus. Jako exportér jsme navíc krátkodobě těžili ze slabé koruny, takže díky tomu všemu nebyl náš hospodářský výsledek příliš ovlivněn,“ říká Michal Nosek na úvod rozhovoru pro Průmysl Dnes.

Michal Nosek

S jakými konkrétními vizemi jste vstoupili do letošního roku?
Předpokládáme, že proud náročných situací a nových výzev jen tak neustane. Vstoupili jsme do roku, kdy bychom měli s našimi zákazníky rozjet spoustu nových projektů, poměrně výrazně navýšit obrat a zároveň společně s firmou Kovofiniš spustit nový provoz galvanovny v Ledči nad Sázavou, což je investice za více než 400 milionů korun. Troufám si říct, že právě přechod z dosavadního zkušebního na plný provoz galvanovny je zásadní výzva tohoto roku.
Jak náročná byla realizace závodu na pokovení plastových dílů a kdy zahájíte sériovou výrobu?
Samozřejmě, že realizace takto významného projektu je náročná, zvláště pokud jej budují partneři s rozdílným průmyslovým zázemím. Vše je podmíněno pečlivou přípravou, která vyžaduje intenzivní spolupráci mezi managementy obou firem a která rovněž zahrnuje zavádění systémů či audity zákazníků. Obecně vycházíme z toho, že Kovofiniš nabízí know-how dodavatele technologie a specialisty na zakázkovou konstrukční výrobu, a PLASTIKA má naopak zkušenosti jako dodavatel dílů pro automotive. Na jednu stranu je to ideální kombinace, ale na druhou stranu se musíme jeden od druhého učit, což navzdory porodním bolestem zvládáme. Společně jsme sestavili hlavní manažerský a technologický tým, přičemž naši odborníci se zabývají výrobními procesy, řízením kvality, oblastí IT i obchodem. Nyní jsme ve fázi stabilizace procesů a technologií, následně se budou rozvíjet další činnosti tak, abychom ve druhé polovině letošního roku mohli mluvit o zahájení sériové výroby.
Co soudíte o aktuálním vývoji automobilového průmyslu? Máte dostatek zakázek?
Musím říct, že už zhruba od loňského června jsme se dostávali na úroveň plánovaných obratů. Co se týče letošních plánů, u některých zákazníků došlo na přelomu roku k určitému váhání nad finálními objemy projektů, ale to je v automobilovém průmyslu docela normální. Přestože se nejprve zdají být jasné prosincové plány, s novým rokem se mnohdy situace mění. A proto i my vždy připravujeme dvě verze plánu, z nichž ta druhá, která je reálnější, se dělá až v únoru. Každopádně jsme rádi, že letos máme velký podíl zcela nových projektů, které postupně nabíhají. Jelikož v nich ale začínáme od nuly, musíme mít dostatečné kapacity, všechno otestovat a konzultovat se zákazníky, což je náročnější než dříve. Jednání poslední dobou probíhají hlavně přes telekonference, jen málokdy si společně sedneme k výkresům.

KP Galvano

Podělíte se s námi také o podrobnosti týkající se nových zákaznických projektů?
Roste nám například význam přímých dodávek do Škody Auto, což byl náš strategický cíl. Kromě tzv. Tier 1 zákazníků chceme totiž více dodávat přímo automobilkám. Jedná se o široké portfolio dílů, které jsou technické jako součástky a přitahovače ve dveřích, ale jsou to už i pohledové díly z nové galvanovny. Konkrétně třeba dekorativní díly jako loga s typickým okřídleným šípem nebo samostatné nápisy Škoda. Jinak naším největším zákazníkem je Continental, pro kterého typicky vyrábíme moduly pro palubní přístroje a pro head-up displeje, což jsou technicky náročné díly s přidanou hodnotou ve svařování, lakování i v montáži. Jsou to opravdu komplexní produkty s vysokými nároky na kvalitu, přesnost a pevnost. To platí zejména pro díly head-up displejů, které jsou vyráběné s příměsí skla. Novou a zajímavou oblastí jsou i díly, které budeme dělat pro jednoho high-end výrobce reproduktorových systémů. Opět půjde o atraktivní díly z technického i pohledového hlediska.
Plánovali jste také rozsáhlou digitalizaci výroby. V jaké fázi je tato investice?
Je pravda, že jsme měli připravenou komplexní digitalizaci výroby v podobě MES systému, ale loni v březnu jsme ji odložili. Rozhodli jsme se, že tento projekt spustíme s odkladem. Upřednostnili jsme dokončení infrastruktury, jako byl zejména nový automatizovaný sklad, který je zatím ve zkušebním provozu. Ceníme si toho, že už máme zkušenosti s automatizací a s propojením nových systémů na naše skladové a ERP systémy. Je to vynikající příprava pro další krok v digitalizaci. Chtěli bychom celý projekt, který má stále vysokou prioritu, obnovit, protože se potřebujeme posunout v efektivitě a modernizaci výroby. Počítáme s tím, že do MES systému budeme investovat nižší desítky milionů korun v průběhu několik let. Do nových skladových technologií jsme za poslední dva roky investovali již takřka 100 milionů korun.

Ženy a komponent přístrojové desky

Komponent přístrojové desky

Kromě automotive vyrábíte i pro další průmyslová odvětví. Jaké nové produkty jste uvedli na trh v poslední době?
Podobně jako řada plastikářů jsme i my loni začali vyrábět plastové moduly pro testy na COVID-19. Je to ale minoritní záležitost. Především jsme tím chtěli přispět k dobré věci. Jako v každé krizi se i nyní zvýšila poptávka například po zamykatelných obalech do maloobchodního prodeje. Jsou to plastové obaly na CD, holení nebo baterie. Zaznamenáváme tam až rekordní výkony, ale přesto jde v našem portfoliu spíše o perličky.
Co jsou podle vás hlavní trendy, které budou ovlivňovat automotive v následujícím období?
To je možná trochu ožehavá otázka, se kterou často přicházejí hlavně bankéři. I teď se mnozí vylekali a začali tvrdit, že v automotive bude všechno špatně. Nakonec jsme prakticky celý rok vyráběli a vyrábíme dál. Jistěže neustále vedeme diskuse o tom, jaký trend odvětví nabere, když jsou ekonomiky takřka rok zastaveny. Ukazuje se ale, že individuální automobilová doprava je natolik zažitou součástí evropského životního stylu, že s ní pravděpodobně bude dál spojena poptávka po nových vozech. Zároveň se zdá, že i podpůrná opatření, která vyvolala pandemie, ještě urychlí trend směrem k elektromobilům, jichž se ostatně týká řada našich projektů. Necítíme tedy přímé ohrožení, i když si uvědomujeme, že může dojít k poklesům nebo přesunům i mezi velkými hráči, jak ukázala fúze PSA a Fiatu Chrysler. Vidíme, že se něco strategického děje, což pro nás může znamenat změnu struktury zákazníků či pohyby v poptávce a objemech výroby. Na druhou stranu nás uklidňuje, že jsme součástí úspěšných výrobců a dodavatelů ve střední Evropě, která v čele s Německem v automotive vítězí. Pokud nebudeme montovnou, ale high-end dodavatelem, máme budoucnost zajištěnou.