Napsali o nás

S plastovými díly od klávesnic až po automotive

…popisuje Michal Nosek, předseda představenstva společnosti Plastika a.s.

Svět průmyslu 9/2021.

Jaké postavení má český plastikářský průmysl v automotive? Čemu konkrétně se věnujete vy?

Středoevropský region nebo, řekněme – německá vlivová zóna – je dnes těžištěm evropské automobilní výroby. Německé, české a slovenské automobilky vyrobí více než polovinu roční evropské produkce. Plastové díly a moduly jsou svojí povahou předurčeny k výrobě v relativní blízkosti finálního zákazníka – obsahují vysoký podíl materiálových nákladů a strojových sazeb, takže konkurence levnou prací z geograficky vzdálených zón není tak zásadní hrozbou. To vše předurčuje výhodné postavení plastikářských firem v regionu jako oblíbených dodavatelů významných automobilních zákazníků.

Michal Nosek

PLASTIKA je tradičním výrobcem plastových dílů, jsme v oboru už šedesát let, ale naše cesta nevedla rovnou do automotive. Na přelomu století byla PLASTIKA největším evropským dodavatelem PC klávesnic. S odklonem k notebookům a přesunem výroby do Asie jsme se přeorientovali na automobilní díly, zejména technické a interiérové prvky jako jsou části palubních přístrojů, head-up displejů, ovládací a ozdobné prvky.

Jaké nové realizace či investice plánujete?

V letošním roce jsme dokončili dvě skutečně významné investice. V Kroměříži jsme realizovali rozšíření a automatizaci skladů a v Ledči nad Sázavou jsme ve společném podniku s Kovofiniš a.s. rozběhli linku pro galvanický pokov plastů. Celkem jsou to investice za půl miliardy korun a k tomu mohu ještě přičíst doplnění a obnovu strojového parku, což by ještě nějaké desítky přihodilo. V nejbližších měsících nás plně vytíží intenzifikace ve vstřikovně v Kroměříži a zároveň celková digitalizace výroby, která navazuje na běžící pilotní projekty. V roce 2022 pak chceme dále posilovat výrobní kapacitu.

Ženy na lakovací lince

Jaký vývoj očekáváte v oblasti automotive? Vznikají nové zákaznické projetky?

Prodej automobilů v Evropě vykazuje vysokou pravidelnost. Evropan si prostě každý měsíc koupí svůj milion vozů téměř bez ohledu na hospodářskou nebo politickou situaci. Nicméně loni došlo ve velké části Evropy k úplnému uzavření dealerských sítí, což přineslo po mnoha letech skutečný výpadek prodeje na několik týdnů. To samo o sobě nebyl nijak zásadní šok a automobilky prodej víceméně dohnaly už v létě. Postupně ale došlo k narušení dodavatelských řetězců a fluktuaci cen materiálů a celý hladce promazaný systém nyní trochu trpí.

Aktuálně vidíme problémy s nedostatkem čipů, ale jsou i jiné problémové komodity. Takže pro několik dalších měsíců je těžké něco předpovídat. Poptávka po nových vozech ovšem zůstává, takže po stabilizaci celého dodavatelského řetězce lze očekávat krátkodobý prodejní boom. Nové projekty posledního roku souvisely často s přechodem na elektromobilitu a PLASTICE se podařilo získat řadu výrob, které nyní nabíhají do série.

Žena a muž na montáži

Co vy a digitalizace podniku? Plánujete nějaké zásadní změny?

PLASTIKA nějakou dobu upřednostňovala dobudování výrobní infrastruktury, ale jak jsem už zmínil dříve, aktuálně přecházíme z pilotní fáze digitalizace výroby do implementační fáze. Máme už tedy zkušenosti s automatizací a propojením nových systémů na naše skladové a ERP systémy. Zároveň jsme společně s Univerzitou Palackého v Olomouci rozběhli výzkumný projekt zaměřený na statistickou analýzu dat snímaných ze strojů. Počítáme s tím, že do MES systému budeme investovat nižší desítky milionů korun v průběhu několika let. Ale celý tento strategický posun nelze provádět bez současného rozvoje týmu. Takže připravujeme i rozvojové, motivační a vzdělávací programy zaměřené na výrobní kompetence a produktivitu.

(tk)