Napsali o nás

Auta se prodávají krize nekrize

Průmysl dnes, 5/2022

V portfoliu plastikářského závodu PLASTIKA a.s., převažují díly pro automobily.

PLASTIKA a.s.
Auta se prodávají krize nekrize

V portfoliu plastikářského závodu PLASTIKA a.s., převažují díly pro automobily. Společnost se připravuje na výkyvy a nejistoty, které doba přináší. Zároveň chystá další investice do automatizace a očekává nárůst obratu. „Když se podíváte zpátky do minulosti, tak auta se vždy prodávala, krize nekrize. Možná bude autoprůmysl kolísat o dvacet pětadvacet procent, ale ne o osmdesát, jako to může být v jiných oborech,“ říká v rozhovoru generální ředitel Ing. Michal Nosek.

V českém plastikářském průmyslu se pohybujete dlouho a vybudovali jste si silné postavení. Jak se vám daří?
Řekl bych, že se nám daří přiměřeně době, která je složitá a plná nejistot. Na to musíme umět reagovat. Orientujeme se na autoprůmysl, takže to, co se v tomto segmentu děje, doléhá i na nás. Navíc dodáváme hlavně pro koncern Volkswagen Group. Tam nás potrápil třetí a čtvrtý kvartál minulého roku s tím, že nám odstávky působily jisté potíže. Na druhou stranu, část výroby v autoprůmyslu vždy je, takže jde hlavně o nastavení, což jsme se v minulosti naučili. Máme zakázky i v dalších segmentech, takže jsme poměrně vytížení. Spíš jde o to, jak se vyrovnáme se všemi rušivými vlivy, které nyní přichází.

Michal Nosek

Které hlavní výzvy vás letos čekají?
Jsou to hlavně pohyby cen materiálů a energií a kolísání objemu výroby v automobilkách. Logistické řetězce jsou dost narušené, a to jak v oblasti výroby, tak v dodávkách materiálů a kovů. K tomu se přidávají i dopravní potíže, protože je přerušená severní lodní trasa z Asie. Takže v praxi řešíte, jestli chcete mít formy z Číny na lodi šest neděl a pak na ně čekat ještě další týdny v přístavech. Vozili jsme formy i železnicí, ale tahle možnost odpadla. To jsou samozřejmě rizika, která dříve nebyla tak vysoce vnímaná, ale dnes se zhmotňují a je třeba s nimi počítat. Bude se měnit i struktura prodejů, stále větší důraz je na elektromobilitu. Nejistota je hlavně v tom, že se všechno může měnit poměrně rychle. Objemy jsou nastavené na určitou úroveň, ale mohou kolísat. Na to podle mě budeme tento rok hodně narážet.
Když se teď podíváme k vám do firmy, tak jaké zásadní projekty a zakázky budete letos realizovat?
Nabíhá nám řada projektů, například pro Škodovku, přesouvá se k nám také část výroby pro německé pobočky koncernu Volkswagen. Kromě toho vyrábíme produkty i pro další segmenty, nejen pro automotive. Podílíme se také na vývoji produktů a vyrábíme formy. Spíše než velké změny v produktech nás letos čeká už zmíněné kolísání objemů a cen.

PLASTIKA a.s. Kroměříž

Ve vašem závodě pracuje řada moderních technologií, zajišťujete mimo jiné lakování, potisk nebo galvanické pokovení plastů. Jaké jsou trendy?
Máme mix výrobků. Děláme technické díly, takže u nás nejde tolik o povrchové úpravy vzhledu, ale spíše o úpravy rozměrové, technické, pevnostní, chemické… Samozřejmě, část portfolia tvoří i estetické díly, například různé části palubních přístrojů, zrcátek, lišt a podobně. Z Asie k nám dorazil trend dekorativnosti. U aut se obměňují hlavně facelifty. Domnívám se, že důraz na pohledové vlastnosti a dekor se bude zvyšovat. Vzhled je základní marketingový nástroj, který auto prodává. I proto budeme rozšiřovat kapacitu našich lakoven v Kroměříži.
Jaké další investice chystáte? Jak ve vašem závodě postupuje automatizace a robotizace?
Letos je naší největší prioritou digitalizace výroby. Loni jsme úspěšně dokončili digitalizaci a automatizaci ve skladech. Máme teď velmi moderní uspořádání skladů s částečnou automatizací zakládání výrobků. Vše je kompletně digitálně řešeno. Něco podobného nás čeká ve výrobě. Máme šest provozů s různými technologiemi a kolem dvou tisíc živých výrobků. Neexistuje tedy pracoviště, kde by se pořád dokola vyráběly jeden dva produkty, střídají se tam desítky výrobků. Automatizace je u nás proto komplikovanější, někdy nemožná. Nicméně se soustředíme na digitalizaci výrobního procesu, zavádíme snímání dat ze strojů a digitalizaci výrobní dokumentace. Tam vidíme potenciál.
Když jsme si povídali minule, zmiňoval jste, že se chcete profi lovat jako high-end dodavatel. Jak daleko jste s tímto záměrem?
Celá tato myšlenka vychází z toho, že umíme vyrobit nejvyšší kvalitu, která je v našem oboru požadovaná. Jsme dodavatelem, který zvládne celý řetězec prací: od designu, návrhu výrobku, přes přípravu výrobních technologií a forem, po montáž a skladbu technologií v sériové výrobě. Dodáme produkt, který je svařený, smontovaný, nalakovaný, otestovaný. Toto kompletní výrobní portfolio si chceme samozřejmě udržet. Když totiž děláte jen část procesu, tak se přidaná hodnota rozpadá na více dodavatelů a vše je náročnější na řízení kvality. Zejména u povrchových úprav se zvyšují rizika a náklady pro zákazníka. Naší filosofií tak zůstává být dodavatelem, který vše integruje a dodává finální výrobek. Prioritou jsou pro nás hlavně komplexní plastové moduly.

Operátorka

Abyste se udrželi na špici, musíte mít nejen dobré technologie, ale také tým zkušených pracovníků. Máte jich dost?
Pracuje pro nás kolem 550 lidí, a to včetně agenturních pracovníků. Stále jsme ještě postiženi poměrně vysokou nemocností, doléhají na nás následky covidových vln. Navíc dlouhodobě zaměstnáváme lidi se sníženou pracovní schopností a u nich je nemocnost obecně vyšší a jejich absence bývají delší. S tím se musíme vyrovnávat. Na začátku letošního roku nám trochu drhla výroba, protože jsme neměli dostatek lidí. Proto nyní nabíráme nové zaměstnance a navyšujeme i počet agenturních pracovníků. Výroba u nás běží na plné obrátky, ovšem za cenu mnohých přesčasů. Občas pak chodí vypomáhat i administrativní pracovníci. Věříme ale, že tým brzy doplníme a budeme připraveni plnit objemy výroby, které po nás naši zákazníci požadují.
Jaký letos očekáváte obrat, například ve srovnání s loňským rokem?
Očekáváme, že obratově porosteme asi o 10 %. V sériové výrobě plánujeme obrat kolem 850 milionů korun, k tomu by se mělo přidat ještě asi 100 milionů u dalších výrobků. Celkový obrat by tak mohl být kolem 950 milionů korun. Bude ale záležet na tom, co udělá koruna, zda oslabí nebo posílí. Jsme totiž čistý exportér, i když dodáváme do automobilek v České republice, vždy je to za eura.
Mělo by se vám tedy i nadále dařit.
Uvidíme. Letošní rok určitě přinese mnohé výzvy, o některých jsem se zmínil. Těžko predikovat, jak se bude vyvíjet válečná situace na Ukrajině. Míra nejistoty je poměrně vysoká. Na druhou stranu, pracujeme v oboru, který je relativně flexibilní. Když se podíváte zpátky do minulosti, tak auta se vždy prodávala, krize nekrize. Možná bude autoprůmysl kolísat o dvacet pětadvacet procent, ale ne o osmdesát, jako to může být v jiných oborech.