Tiskové zprávy

Hodnotící audit VDO

28. 3. 2001 proběhl hodnotící audit VDO s příznivým výsledkem AB - 89 %.

Ze zprávy vybíráme:

Posouzení vyhodnocení dodavatelů PROFIL, který byl proveden ve firmě Plastika, v. d. dne 28. 3. 2001.

Chtěli bychom Vám a Vašim spolupracovníkům gratulovat k výsledku

AB - 89 %

Poněvadž žádný prvek nebyl ohodnocen < 80 %, je splněn předpoklad pro zařazení Vaší firmy do katalogu přednostních dodavatelů VDO (status "STRATEGICKÝ DODAVATEL").