Tiskové zprávy

Transformace Plastika, v. d. na a. s.

30. 6. 2003, Kroměříž

K 30. 6. 2003 došlo ke změně právní formy naší firmy z v. d. na akciovou společnost.

Změna právní formy

Na základě rozhodnutí členské schůze změnila naše organizace Plastika výrobní družstvo, se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2830 právní formu na akciovou společnost.

Nový název a adresa naší společnosti je od 30. 6. 2003:

PLASTIKA a.s.
767 01 Kroměříž
Kaplanova 2830
IČO: 030261
DIČ: 320-00030261
Zapsáno v obchodním rejstříku Brno: odd. B, vložka 3896

Prosíme, abyste nám zasílali objednávky, faktury a veškerou korespondenci, zejména pak daňové doklady od tohoto data s tímto názvem.

Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat stejně úspěšně jako dosud.

Miroslav Kundera

Předseda představenstva a generální ředitel