Tiskové zprávy

Oznámení právního nástupnictví

31. 12. 2003, Kroměříž

K 31. 12. 2003 došlo k převzetí jmění společnosti PLASTIKA a.s. jediným akcionářem.

Oznámení právního nástupnictví

Na základě smlouvy o převzetí jmění jediným akcionářem zaniká společnost PLASTIKA a.s. se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2830, č. o. 4, IČO 00030261, DIČ 320-00030261, a to ve smyslu § 220p odst. 8 Obchodního zákoníku v důsledku zrušení společnosti bez likvidace s přechodem jmění na jediného akcionáře - právního nástupce s novým zněním:

PLASTIKA a.s.
se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2830, č. o. 4, PSČ 767 01
IČO: 26303043
DIČ: 320-26303043, od 1.5.2004 CZ26303043
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3798.

Nástupnická společnost převzala od zanikající společnosti veškerý její majetek a vstoupila v plném rozsahu do všech jejich práv a závazků včetně pracovněprávních vztahů.

Den zápisu změny

Den zápisu změny: 31. prosince 2003

Prosíme, abyste v dalším písemném styku s platností od 31. 12. 2003 používali nové údaje.

Miroslav Kundera, generální ředitel a člen představenstva

Ing. Vojtěch Miler, člen představenstva