Tiskové zprávy

Náhradní plnění

11. 1. 2005

Nabízíme náhradní plnění - odkup hotových výrobků nebo spolupráce ve výrobě.

Náhradní plnění

Naše společnost patří mezi zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Nabízíme Vám náhradní plnění:

  • v podobě odkupu hotových výrobků nebo
  • spolupráci ve výrobě.

Výhody náhradního plnění pro firmy s více jak 25 zaměstnanci

Dne 1. října 2004 nabyl účinnosti novelizovaný zákon č. 435/2004 Sb., který ukládá zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci dle §79-§84 povinnost zaměstnat občany se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatel splní třemi způsoby:

  1. zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením ve výši povinného podílu,
  2. každoročním odvodem do státního rozpočtu,
  3. odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům.

Ing. Ivona Vojtušová