Tiskové zprávy

Ing. Kamil Fojt novým finančním ředitelem

18. 10. 2005

Ing. Kamil Fojt byl jmenován představenstvem PLASTIKA a.s. novým finančním ředitelem.

Ing. Kamil Fojt novým finančním ředitelem

Představenstvo rozhodlo o jmenování Ing. Kamila Fojta (1969) novým finančním ředitelem společnosti.

Ing. Fojt vystudoval ekonomiku a řízení na VŠB Ostrava a dosud působil jako finanční ředitel Ploma a.s., Hodonín a dříve jako manažer a vedoucí pobočky v několika bankách (Komerční banka a.s., Union banka a.s., Foresbanka a.s.). Jeho koníčky jsou cyklistika, triatlon, jazz a world music.

Ing. Kamil Fojt

Ing. Kamil Fojt

Součástí transformace bývalého družstva na moderní akciovou společnost bylo i další zavádění moderních metod finančního řízení. Akcionáři činní ve statutárních orgánech i nově jmenovaný finanční ředitel vidí v této oblasti své priority. Zejména s rostoucí poptávkou ve velmi kompetitivním segmentu autoprůmyslu roste úloha finančního úseku v prognózování cenotvorbě, řízení aktiv a dodavatelskoodběratelských vztahů. I pozvolné pohyby zde totiž mají dlouhodobé dopady do hodnoty podniku. konstatuje předseda představenstva, Ing. Michal Nosek, Aktuálním tématem v podniku je dnes řízení rizik a benchmarking.

Po dlouholeté práci pro podnik opouští pozici finančního ředitele Ing. Miler, pod jehož vedením proběhla analýza před zavedením nového informačního systému a podnik částečně implementoval metody řízení TOC ve výrobě a orientoval finanční řízení na EVA. Vojtěch Miler již letos v červnu rezignoval i na členství v představenstvu PLASTIKA a.s.

PLASTIKA a.s. - základní údaje

Plastika očekává meziroční nárůst tržeb z 553 mil. Kč na rekordní výši 646 mil. Kč v roce 2005. Vlastní jmění podniku dosáhne ke k. roku 154 mil. Kč. Podnik dlouhodobě hospodaří se ziskem a zaměstnává 300 zaměstnanců, z toho přes 52 % osob se změněnou pracovní schopností. Akciová společnost má 38 akcionářů, fyzických osob. Skupina současných akcionářů odkoupila vlastnické podíly v družstvu Plastika v.d. a v roce 2003 transformovala podnik na moderní akciovou společnost.