Tiskové zprávy

Plastika pomáhá regionu

Kroměříž 14. 12. 2007

Plastika věnovala více než 100 000 Kč vybraným místním neziskovým organizacím.

Podpora neziskových organizací

Také v roce 2007 Plastika rozdělila mezi vybrané projekty neziskových organizací kroměřížského regionu více jak 100 tisíc Kč. Podporovány byly projekty, které propojují témata firmy a regionu v oblasti sociální (junioři, senioři, hendikepovaní spoluobčané), životního prostředí, kultury a vzdělávání.

Platany

Platany

Pomoc směřovala například osobám se zdravotním a mentálním postižením v Pačlavicích, seniorům do domova Na Kopečku v Kroměříži, ale také hendikepovaným dětem do ZŠ při Zdravotnickém zařízení v Kroměříži. Česká numismatická společnost v Kroměříži mohla i díky naší pomoci zrestaurovat unikátní mincovní stroj z roku 1918. Plastika se prostřednictvím neziskové organizace Alternativa 003 podílela na organizaci několika kulturních událostí v regionu. Věřím, že radost jsme udělali také kroměřížanům a příznivcům ochrany životního prostředí, když jsme zaplatili výsadbu 250 habrů do ohrožené Květné zahrady.

Předseda občanského sdružení Stop vandalům pan Komárek nám v děkovném dopise napsal:

Je zjevné, že k nejvíce poškozeným památkám v regionu patří Květná zahrada v Kroměříži. Organizace Světový památkový fond (WMF) ji dokonce zařadila na seznam 100 nejohroženějších světových památek pro rok 2008. Proto si velmi vážíme finanční pomoci Plastiky, která přispívá k zachování Kroměřížské zahrady pro další generace.

Monika Vrzalová, marketing