Tiskové zprávy

Čínské formy prověřené evropským trhem garantuje Plastika

Kroměříž 17. 12. 2007

Vyrábíme vstřikovací formy v Číně.

Formy z Číny

Tvrdé konkurenční prostředí nutí veškeré články dodavatelského řetězce hledat nové postupy, nová řešení s cílem předčit ostatní firmy na trhu. Jednou z nejdražších položek v oblasti zpracování plastů vstřikováním je pořízení výrobních nástrojů - forem. Nalezením vhodných řešení jak pořídit tyto formy levněji a přitom v dostatečné kvalitě je významnou příležitostí konkurenční výhody. Proto Plastika spolupracuje s čínským partnerem na výrobě forem, jejichž obecnou výhodou je příznivá cena a krátká dodací lhůta.

Forma

Po podrobném průzkumu čínského trhu, ve kterém Plastika zhodnotila své několikaleté zkušenosti, byla vybrána firma sídlící v jihovýchodní Číně v provincii Guangdong, v níž Plastika získala dlouhodobého partnera s dostatečným technologickým vybavením, znalostním potenciálem personálu, s dobrými referencemi a zkušenostmi s výrobou forem. Součástí služby je rovněž povýrobní servis spojený se zajištěním životnosti forem ve výrobě dle individuálních požadavků zákazníka.

V roce 2007 bylo v Číně úspěšně realizováno již několik vstřikovacích forem. Získané zkušenosti umožňují rozvoj spolupráce do budoucnosti s cílem nabídnout zákazníkovi více možností s velkou výhodou. Mnohaleté zkušenosti firmy Plastika a jejich inženýrů jsou zárukou jistoty pro zákazníka.

Ing. Pavel Brada, technický ředitel