Tiskové zprávy

Emise dluhopisů

21. 12. 2012, Kroměříž

21. prosince 2012 emitovala PLASTIKA a.s. dluhopisy PLASTIKA2012CZK a PLASTIKA2012EUR.

Dluhopisy

Dne 21. 12. 2012 emitovala společnost PLASTIKA a.s. dluhopisy PLASTIKA2012CZK v počtu 700 000 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 50 Kč, v souhrnu za 35 000 000 Kč a PLASTIKA2012EUR v počtu 300 000 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 2 EUR, v souhrnu za 600 000 EUR.

Dluhopisy PLASTIKA2012EUR byly v emisní lhůtě upsány všechny, tj. 300 000 ks (600 000 EUR).

Dluhopisů PLASTIKA2012CZK bylo upsáno 524 975 ks (26 248 750 Kč), Neupsané dluhopisy v počtu 175 025 ks (8 751 250 Kč) byly odepsány z účtu cenných papírů PLASTIKA a.s.

Ing. Michal Nosek - generální ředitel a předseda představenstva

Pro držitele dluhopisů

Informace pro držitele dluhopisů