Tiskové zprávy

Audit ISO14001

13. 7. 2018, Kroměříž

Recertifikační audit ISO14001:2015 s kladným výsledkem pro Plastiku.

Plastika prokázala shodu

Dne 13.7.2018 proběhl v naší společnosti recertifikační audit systému environmentálního managementu podle nové normy ISO 14001:2015. Bylo nalezeno několik drobných neshod neovlivňujících efektivnost systému, které budou posouzeny a opatření k nim budou aplikována do termínu následného kontrolního auditu.

Na základě konstatování auditorů, že Plastika a.s. prokázala shodu s požadavky normy ISO 14001:2015, jsme obdrželi certifikát.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Souvislosti

Ing. Hana Wiedermannová - ekolog
wiedermannova@plastika.cz