Tiskové zprávy

Opatření proti koronaviru

4. 3. 2020, Kroměříž

Firma PLASTIKA a.s. přijala opatření proti šíření nového koronaviru.

Opatření proti coronaviru

S ohledem na riziko šířící se nákazy COVID 19 (koronavirus) v Evropě a s cílem omezit potenciální dopad na zdraví zaměstnanců a hospodaření společnosti zavádím počínaje 5. 3. 2020 následující opatření:

Odpovědná osoba - COVID koordinátor
Koordinací postupu a komunikací uvnitř i vně společnosti je pověřen Ing. Šimek, zastupuje Ing. Laštovicová.
Doporučení k dovoleným
Doporučujeme všem zaměstnancům, aby omezili zahraniční cesty, zejm. Itálie a jih Evropy, Asie, a vyhnuli se cestám přes velká tranzitní letiště a větším shromážděním lidí.
Služební cesty
Rušíme všechny zahraniční služební cesty. Individuální výjimky schvalují ředitelé.
Zákaz návštěv společnosti
Vyhlašuji zákaz vstupu do společnosti všem, kdo byli minulém měsíci v zahraničí.
Návštěvníci z ČR a SR podepíšou prohlášení, že nebyli (on nebo členové jeho společné domácnosti) v zahraničí.
Platí pro všechny návštěvy včetně uchazečů o práci.
Dodavatelé
Výjimkou z výše uvedeného zákazu návštěv jsou řidiči kamionů a ostatních doprav, pro které bude upraven zvláštní režim (řeší Ing. Šimek, Škrabal, Ing. Michálek).

Ing. Michal Nosek MBA
předseda představenstva pověřený řízením společnosti

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.