Napsali o nás

Nestačí jen kvalitně vyrábět

Podnikatel, duben 2006

Výroba plastových komponentů je v dnešní době velmi dynamickým oborem. Vedle této skutečnosti je ale zásadním trendem odvětví jednoznačná orientace na potřeby zákazníků. Jednou z firem, které se touto zásadou řídí, je kroměřížská společnost PLASTIKA a.s.

Její téměř padesátiletá historie v oblasti průmyslového zpracování plastů, ale také schopnost vyjít maximálně vstříc svým klientům, jí přinesla mnoho významných zakázek. Jednou z posledních bylo vítězství ve výběrovém řízení, vypsaném společností Siemens VDO Automotive, na dodavatele komponentů vyráběných technologií ultrazvukového svařování. O krátký rozhovor jsme požádali Dr. Ing. Jiřího Maška, který zastává ve společnosti funkci vedoucího marketingu a obchodu.

Můžete nám tuto, jistě zajímavou, zakázku popsat?

Začátkem loňského roku se společnost Siemens VDO Automotive, která se zabývá mj. výrobou palubních přístrojů přístrojových desek pro automobilový průmysl, rozhodla určité výrobní a organizační aktivity "outsourcovat". Za tímto účelem hledala partnerskou firmu, která by byla schopna závazky a zodpovědnost za tyto aktivity vzít na sebe. Šlo o komplex činností souvisejících s výrobou sestavy pro přístrojové desky pro automobily Škoda a VW. Poptávka zahrnovala jednak schopnost budoucího dodavatele vyhledat vhodné dodavatele jednotlivých součástí sestav, jejich následné otestování, ale také samozřejmě samotnou výrobu a montáž. Plastika byla po dlouhých obchodních jednáních zvolena jako nejvhodnější dodavatel tohoto komplexu služeb.

Čím jste Siemens přesvědčili?

Musíme si uvědomit, že zákazníka při takovém druhu spolupráce zajímá pouze finální výrobek, který od svého dodavatele požaduje. Veškeré související problémy padají na bedra dodavatele. V našem případě zahrnoval požadavek odběratele nejen výrobu a činnosti s ní související, ale také kompletní servis v logistické oblasti. Ukazuje to na skutečnost, že v dnešní době už nestačí pouze kvalitně vyrábět, ale musíme se také absolutně přizpůsobit odběratelům a ušít jim službu přesně na míru. To je samozřejmě velmi náročné. Naším úkolem bylo zajistit výrobu a dodávku sestav jednak v určené kvalitě, ale také ve správném množství a daném čase. Znamenalo to zcela přizpůsobit výrobní kapacity naší firmy této zakázce a navrhnout několik variant řešení jednotlivých kroků realizace, jakož i způsoby balení, skladování, dopravy, včetně zajištění požadavku na dodávky ship-to-line. Dále jsme museli zajistit spolehlivé dodavatele jednotlivých komponentů sestavy. Jelikož Plastika byla ochotna všechny tyto podmínky respektovat a v mnohých krocích jít ještě dál než bylo požadováno, byla jí dána důvěra. Dnes v našem závodě vyrábíme přibližně 7 000 kusů těchto sestav denně, a to v různých variantách.

Jak je náročné přeorientovat se na produkci nového výrobku?

To je samozřejmě velmi náročné, ale firma, která chce být dodavatelem do automobilové branže, musí držet krok s dynamikou tohoto oboru. Neustálé modifikace modelů aut vyžadují nejen pro výrobce, ale i pro jejich dodavatele schopnost rychle reagovat. Při každé takové změně musí proběhnout standardní uvolňovací proces, který zahrnuje prověrku všech dílčích dodavatelů, vývoj, měření, výrobu vzorku podle požadavku zákazníka a jeho předložení k posouzení. Teprve až je odběratelem vše schváleno, může se rozběhnout sériová výroba. Tento proces, trvající mnohdy několik týdnů či měsíců, je nutno absolvovat při jakékoliv, třeba i drobné inovaci sestavy. V současnosti už ani tak nejde o schopnost věc vyrobit, ale o umění zvládnout celý řetězec činností kolem. Jinými slovy, odběratel chce mít výrobek na daném místě v určitou dobu (a to jen v přesně definovaném množství, poněvadž minimalizuje či úplně ruší sklady) a v podstatě ho nezajímá, jak se tam dostane. Schopnost převzít kompletní kompetenci za určité činnosti od odběratele na sebe, je právě tou největší konkurenční výhodou Plastiky.

V kterých oborech se jako dodavatelé můžete uplatnit?

Chtěl bych poukázat na základní postoj naší firmy. Ten se opírá hlavně o schopnost lidí nesetrvávat ve vyjetých kolejích a neustále hledat nové přístupy k dnešnímu trhu. Jde hlavně o přístup ke klientovi. Nesnažíme se najít zákazníky, kteří by odpovídali svými požadavky systému naší výroby, ale naopak výrobu přizpůsobit zákazníkovi. To je na jedné straně velmi náročné, ale na straně druhé to neskutečně zvětšuje náš potenciál. Navíc je dnes známo, že automobilový průmysl má velmi přísné normy, které vzápětí přebírají další odvětví, takže firma, která je auditována jako dodavatel pro automobilky, má dveře otevřené i do mnoha dalších oborů. V praxi to dokazuje skutečnost, že jsme významnými dodavateli také např. pro oblasti elektrotechniky a elektroniky, IT průmyslu atd. Stojí za zmínku, že dodáváme pro firmy, jako jsou například Fujitsu Siemens Computers nebo Schneider Electric.

(kov)

Souvislosti