Napsali o nás

Naše zásadní téma: životnost plastů a jejich recyklace

MF Dnes - speciál Zaměstnavatelé, 23. 2. 2024.

Česká výrobní firma PLASTIKA a.s. má na trhu už více než 60letou tradici, za kterou si stihla upevnit své jméno nejenom na českém, ale i světovém trhu. „Zákazníkům z celého světa poskytujeme komplexní servis při výrobě plastových komponentů a snažíme se o neustálý rozvoj a inovaci,“ říká předseda představenstva PLASTIKA a.s. Michal Nosek.

Komplexní servis při výrobě plastových komponentů

V čem kolem nás můžeme vaše výrobky najít?
Výrobky PLASTIKY najdete hlavně v interiéru aut evropských značek, vozíme je ale i do Turecka, Asie nebo do Mexika. Dodáváme moduly palubních přístrojů, head-up displejů a dveří, ale i různé technické díly, jako hrdla palivových nádrží a nádržky ostřikovačů. Nejčastěji od nás asi uvidíte lakované a chromované emblémy a nápisy na vozech Škoda, těch u nás jezdí hodně.

Michal Nosek

Michal Nosek - předseda představenstva PLASTIKA a.s.

Stíháte jít s dobou?
Stíháme, ale zvyšují se nároky na přesnost a kvalitu, rostou mzdy a ceny vstupů. Musíme proto stabilizovat výrobní procesy a lépe řídit i plánovat výrobu. To vyžaduje vyšší míru automatizace a digitalizace. Právě spouštíme výrobu obložení kol, kde jsou na jednoho operátora čtyři roboty a několik dalších automatů. PLASTIKA také vede výzkumný projekt s Univerzitou Palackého, kde snímáme a vyhodnocujeme data ze strojů na úrovni fyzikálních hodnot (teploty, tlaky, polohy atd.), abychom vyhodnotili stabilitu procesu vstřikování plastu. Vidíme tedy „do stroje“, třeba i tisíce hodnot v rámci jednoho zdvihu, a umíme data v reálném čase zpracovat. Přináší to příležitosti, ale i výzvy, protože s takovými objemy dat a znalostí se musíme naučit pracovat. Řada profesí v PLASTICE tak dnes dělá s daty a nástroji, které jsme ještě před pár lety neznali.
Bavíme se o tom, že vyrábíte věci z plastů, které jsou zvlášť v dnešní době hodně diskutované z hlediska společenské odpovědnosti. Jak se s tím vypořádáváte?
Plasty jsou univerzálně použitelný, trvanlivý a recyklovatelný materiál. Mluvíme-li například o autech a chceme-li elektrifikovat, těžko je začneme zase vyrábět z plechu nebo ze dřeva. A při našem způsobu života zde vždy bude poptávka po nějakém stupni individuální přepravy. Problém tedy nevidím tolik v použití a výrobě plastů, jako spíš v životnosti a v následném zacházení s plastovým odpadem. Ve výrobě PLASTIKY vzniká minimum odpadu, téměř úplně ho na místě recyklujeme. Potřebujeme rozvíjet design pro snazší recyklovatelnost výrobků, prodlužovat životnost a motivovat zákazníky i výrobce k následné recyklaci.
Je u vás ve firmě i možnost brigád pro studenty?
Určitě ano, chodí k nám spousta studentů středních i vysokých škol. Spolupracujeme s univerzitami ve Zlíně a Olomouci, vedeme také diplomové práce. Pro mladé lidi je to možnost si vyzkoušet život ve výrobní firmě a u nás jsou pro ně dveře otevřené.
Jaké máte výhledy do budoucna?
Pro další léta máme vysoký objem zakázek. Čeká nás pokračující digitalizace a automatizace a také výstavba nové výrobní haly. Zaměstnáváme kolem 550 lidí a snažíme se, aby byli spokojeni a pracovali v dobrých podmínkách. Neustálá modernizace firmy jde ruku v ruce s trvalým rozvojem a vzděláváním pracovníků na všech úrovních. Nudit se tedy určitě nebudeme.

 

Lorem ipsum xxx.