Tiskové zprávy

Audit CERT-ACO Kladno

4. 6. 2002, Kroměříž

Dne 3. 6. 2002 byl v Plastice proveden audit s kladným výsledkem pro Plastiku.

Audit CERT-ACO Kladno

Dne 3. 6. 2002 proběhl v Plastice následný audit ze strany CERT-ACO Kladno podle normy ISO 14 000 v rámci kterého bylo shledáno, že v družstvu došlo od posledního auditu ke zlepšení v oblasti péče o životní prostředí a je tedy možno ponechat platnost certifikátu podle této normy pro další období jednoho roku.

Ing. Ladislav Stuchlík