Tiskové zprávy

Recertifikační audit LRQA

26. 9. 2003, Kroměříž

Recertifikační audit systému řízení jakosti podle ISO 9001 a ISO TS 16949 ze strany LRQA nezjistil neshody.

Recertifikační audit ISO 9001 a ISO TS 16949

Ve dnech 24.-26. 9. 2003 proběhl recertifikační audit systému řízení jakosti podle norem ISO 9001:2000 a ISO TS 16949:2002.

Procesní řízení

V průběhu auditu bylo ověřeno, že procesní přístup k řízení je velmi dobře aplikován a že zvolená cesta, kterou Plastika realizuje již třetím rokem je správná cesta k prosperitě. Bylo prokázáno, že zvolený model a mapa procesů jsou ve shodě s požadavky normy a že všichni zaměstnanci znají svoji roli v jednotlivých prvcích procesů. Auditoři potvrdili, že několikaletá tradice systému řízení jakosti a rozvíjení manažerských přístupů k řízení, výrazně usnadnily přechod celého systému řízení na procesní model se zaměřením na zákazníka.

Závěrečná zpráva

V závěrečné zprávě nejsou uvedeny žádné neshody. Auditoři nám dali 11 námětů na zlepšení, kdy se již jedná o maximální doladění efektivity řízení a výkonnosti jednotlivých prvků procesů.

Všichni členové auditorského týmu konstatovali spokojenost s přístupem nových majitelů k řízení společnosti a systému řízení jakosti a potvrdili profesionalitu TOP manažerů společnosti.

Bc. Pavel Drexler

Související