Tiskové zprávy

Recertfikační audit CERT-ACO Kladno

3. 7. 2003, Kroměříž

Recertifikační audit EMS podle ISO 14001, provedený CERT-ACO Kladno, uznal funkčnost implementovaného EMS.

Recertfikační audit EMS

Dne 3. 7. 2003 proběhl recertifikační audit environmentálního systému řízení dle normy ISO 14001.

Nový certifikát EMS

Auditoři společnosti konstatovali, že společnost rozvíjí svůj EMS a neustále prokazuje zlepšení v oblasti péče o životní prostředí. Byly doporučeny určité náměty na zlepšení. Výsledkem auditu je uznání funkčnosti implementovaného EMS a vydání nového certifikátu.

Procesní model EMS

V současnosti tým připravuje přechod systému EMS na procesní model tak, aby systém řízení péče o životní prostředí byl plně integrován do systému řízení jakosti. Jedná se o náročnou cestu, protože v současnosti není k dispozici platná legislativní podpora. Tým se při řešení opírá o návrh organizace ISO - probíhá schvalování normy ISO 14000:200x.

Bc. Pavel Drexler

Související