Tiskové zprávy

Nová technologie – vstřikování plastů za pomoci dusíku

14. 10. 2005, Plastík, čtvrtletní magazín firmy PLASTIKA a.s., číslo 3/2005, III. čtvrtletí

PLASTIKA a.s. zahájila výrobu plastových dílů pomocí vstřikování za pomoci dusíku.

Nová technologie – vstřikování plastů za pomoci dusíku

V červenci letošního roku byla zahájena výroba plastových dílů novým výrobním postupem vstřikování za pomoci dusíku.

Princip této patentované technologie spočívá v tom, že po naplnění dutiny roztaveným plastem se do formy navíc vstříkne vysokým tlakem dusík. Vstříknutý plyn vytvoří v hotovém dílu dutinu.

Generátor dusíku pro vstřikování dusíkem

Vstřikování dusíkem - generátor dusíku

Výhoda vstřikování za pomocí dusíku tkví v možnosti vyrobit díly s tlustými stěnami. Dříve se plastové díly se silnými stěnami vyráběly dlouhými výrobními cykly a vzhled dílů byl nevyhovující. Další významnou výhodou je úspora materiálu.

Zařízení na vstřikování za pomoci dusíku sestává ze dvou částí. První představuje generátor, který ze vzduchu získává dusík a pak jej stlačí na vysoký tlak až 350 barů. Druhou součástí je ovládací jednotka, která spolupracuje s lisem a řídí celý proces dávkování dusíku do formy.

Do zařízení na vstřikování za pomoci dusíku byla investována částka přesahující 3 mil. Kč, která zahrnuje pořízení patentované licence. Úspěšné zvládnutí této nové technologie rozšiřuje naše výrobní možnosti, přispívá k větší důvěře zákazníků i získávání nových zakázek.

Ing. Pavel Brada, technický ředitel