Tiskové zprávy

Průlomová technologie měření v provozech

Plastík, čtvrtletní magazín firmy PLASTIKA a.s., číslo 4/2005, III. čtvrtletí

Optický souřadnicový měřící stroj

Plastika investovala do nové měřící aparatury, která usnadní a urychlí měření v provozech a také zavede objektivní měření. Současné měřící postupy mohou zkreslovat výsledky. Nová aparatura používá bezdotykové měření s optickým hodnocením. Nedochází zde ke kontaktu měřidla s výrobkem, není tak na něj vyvinuta žádná přítlačná síla a tím se nedeformuje tvar měřeného výlisku.

Měřící stroj

CNC optický souřadnicový měřící stroj

Měření bude prováděno automaticky, měřící zařízení budou obsluhovat pracovníci vstřikolisů. Všechna naměřená data budou vyhodnocována pomocí speciálního programu a zakreslena do SPC grafu. Očekáváme kvalitnější, přesnější a rychlejší měření, také lepší záznamy. Pro operátory ubude psaní hodnot do tabulek a grafů. Nová měření budou aktivována postupně, prioritou jsou výrobky automobilového průmyslu.

Bc. Pavel Drexler, ředitel řízení jakosti a EMS

Souvislosti