3D měření

Měření na portálových 3D CNC měřicích strojích Wenzel a přenosném 3D skeneru GOM ATOS zvyšuje objektivnost měření.

Měření na 3D zařízení

Pro zajištění objektivnosti měření u prostorově složitých technických dílů a podporu TPV při stanovení způsobilosti procesů, strojů a forem jsou v široké míře využívány portálové 3D měřicí CNC stroje firmy Wenzel.

Portálový 3D měřící CNC stroj Wenzel LH 65

Wenzel LH 65 - portálové 3D měřící CNC zařízení

Wenzel LH 65

Wenzel LH 65-3D CMM je portálový 3D měřicí CNC stroj. Umožňuje měření výrobků v celé rozměrové paletě s dostatečnou rezervou v přesnosti měření vzhledem k definované odchylce U3=(3+L/350)µm.

Měření

Prováděná měření mohou být vztažena buď k hodnotám předepsaným klasickým výkresem a nebo k modelu, který byl vytvořen a uložen v podobě 3D elektronického souboru.

Měřicí sonda Renishaw TP2 je upevněna na otočné hlavě PH9A. Otočná hlava PH9A je motorizovaná a indexovatelná.

Měřicí sonda Renishaw TP2

Renishaw TP2 - měřicí sonda
Měření rozměrů komplikovaného technického výrobku

Technické parametry

Měřící prostor
x = 650 mm
y = 750 mm
z = 500 mm
Odchylka
U3=(3+L/350)µm
Nosnost stolu
500 kg
Měřící hlava
Renishaw PH9A
Otočná hlava

Wenzel LH 87

Wenzel LH 87-3D CMM je portálový 3D měřicí CNC stroj. Umožňuje měření výrobků v celé rozměrové paletě s dostatečnou rezervou v přesnosti měření vzhledem k definované odchylce E0 MPE=(3,2+L/220)µm.

Měření

Prováděná měření mohou být vztažena buď k hodnotám předepsaným klasickým výkresem a nebo k modelu, který byl vytvořen a uložen v podobě 3D elektronického souboru.

Měřicí sonda Renishaw TP200 je upevněna na otočné hlavě PH10M-IQ PLUS. Otočná hlava PH10M-IQ PLUS je motorizovaná a indexovatelná. Software Quartis.

Technické parametry

Měřící prostor
x = 800 mm
y = 150 mm
z = 700 mm
Odchylka
E0 MPE=(3,2+L/220)µm
Nosnost stolu
1000 kg
Měřící hlava
Renishaw PH10M-IQ PLUS
Otočná hlava
Bezkontaktní laserový skener
Shapetracer 1
Pracovní vzdálenost: 40 mm
Šířka skenování: 35 mm
Hloubka skenování: 60 mm
Kapacita skenování: 48 000 bodů/s
Přesnost měření: lepší než 20 µm

Ovládání, zpracování a vyhodnocení dat z laserového skeneru v SW PointMaster. Inspekce je možná již z naskenovaného mračna bodů (point cloud), nebo triangulovaného povrchu (export skenovaného tvaru do STL formátu). Skener Shapetracer 1 je plně programovatelný, upíná se na otočnou hlavu Renishaw PH10 / Wenzel LH87 CMM. Lze tak kombinovat 3D měření s dotykovou sondou a skenerem.

ATOS Compact Scan 12M

Mobilní 3D skener ATOS Compact Scan 12M/Core je určený pro celoplošné měření a inspekci. Jeho lehká a kompaktní konstrukce otevírá zcela nové oblasti aplikací 3D digitalizace a umožňuje snadné, rychlé a přesné měření i ve stísněných prostorách.

Měření

Je vhodný pro 3D měření komponent, jako jsou lité a vstřikované díly, formy a modely, interiéry vozidel, prototypy, designérské modely a další. Specifická konstrukce založená na dvou CCD kamerách a na principu projekce proužků světla umožňuje vypočítat digitalizovaná data při využití stereo metody.

Data

V kombinaci s metodou referenčních bodů, užívanými k automatickému spojení jednotlivých pohledů, vytváří stereo metoda velice kvalitní data. Výsledným souborem dat je velmi kvalitní soubor STL, 3D souřadnice bodů, řezy, obrysové linie nebo výstupní protokoly kvality. Výsledky z digitalizace mohou být exportovány do systému pro reverzní inženýrství, které jsou schopny rychle rekonstruovat CAD 3D model. Software ATOS umožňuje vyhodnotit a porovnat soubory naměřených dat s výchozí CAD geometrií nebo s naskenovaným referenčním kusem a provádět rozsáhlé analýzy naměřených dat.

Technické parametry

ATOS Compact Scan 12M
2× 12MPx GigE CCD kamery s rozlišením 4112×3008 pixelů
LED projekce světla
Laserové ukazatele pro nastavení měřící vzdálenosti
Integrovaná měřící jednotka
Naklápěcí kloub
GOM Touch Probe PM3
Sada s dotykovou sondou
ATOS Core 200 senzor
Měřící rozsah 200 mm × 150 mm
Měřící vzdálenost 250 mm
Vzdálenost naměřených bodů 0,08 mm
ROT 640 Motorization Kit
Motorizovaný rotační stůl s upínací deskou o průměru 640 mm
Maximální zatížení v ose rotace desky 100 kg při 7 ot./min
19“ tříosá řídící jednotka
GOM Tilt and Swivel unit
Rotační a naklápěcí stůl o průměru 300 mm s maximálním zatížením 5 kg

V oblasti 3D skenování spoluúpracujeme s firmou Kompetens Lab s.r.o.

Počítačový model

Měření podle počítačového modelu. Ovládací software 3D měřicích strojů Wenzel zpracuje soubory ve formátu IGES a VDA.

Statistika

  • Cp; Cpk
  • histogram četností
  • trend diagram naměřených hodnot.

Výrobci

Poslední aktualizace 13. 1. 2020

PLASTIKA a.s.
Kaplanova 2830
767 01 Kroměříž
 
tel.: 573 511 111
Ing. Andrea Bartkovská