Služby

3D měření

Měření na portálových 3D CNC měřicích strojích Wenzel a přenosném 3D skeneru GOM ATOS zvyšuje objektivnost měření.

Měření na 3D zařízení

Pro zajištění objektivnosti měření u prostorově složitých technických dílů a podporu TPV při stanovení způsobilosti procesů, strojů a forem jsou v široké míře využívány portálové 3D měřicí CNC stroje firmy Wenzel.

Měřící sonda Měřící sonda Optické měření Laserová skenovací kamera
Složité díly měříme na portálových 3D CNC měřících strojích

Wenzel LH 65

Wenzel LH 65-3D CMM je portálový 3D měřicí CNC stroj. Umožňuje měření výrobků v celé rozměrové paletě s dostatečnou rezervou v přesnosti měření vzhledem k definované odchylce U3=(3+L/350)µm.

Měření

Prováděná měření mohou být vztažena buď k hodnotám předepsaným klasickým výkresem a nebo k modelu, který byl vytvořen a uložen v podobě 3D elektronického souboru.

Měřicí sonda Renishaw TP2 je upevněna na otočné hlavě PH9A. Otočná hlava PH9A je motorizovaná a indexovatelná.

Technické parametry

Měřící prostor
x = 650 mm
y = 750 mm
z = 500 mm
Odchylka
U3=(3+L/350)µm
Nosnost stolu
500 kg
Měřící hlava
Renishaw PH9A
Otočná hlava

Wenzel LH 87

Wenzel LH 87-3D CMM je portálový 3D měřicí CNC stroj. Umožňuje měření výrobků v celé rozměrové paletě s dostatečnou rezervou v přesnosti měření vzhledem k definované odchylce E0 MPE=(3,2+L/220)µm.

Měření

Prováděná měření mohou být vztažena buď k hodnotám předepsaným klasickým výkresem a nebo k modelu, který byl vytvořen a uložen v podobě 3D elektronického souboru.

Měřicí sonda Renishaw TP200 je upevněna na otočné hlavě PH10M-IQ PLUS. Otočná hlava PH10M-IQ PLUS je motorizovaná a indexovatelná. Software Quartis.

Technické parametry

Měřící prostor
x = 800 mm
y = 150 mm
z = 700 mm
Odchylka
E0 MPE=(3,2+L/220)µm
Nosnost stolu
1000 kg
Měřící hlava
Renishaw PH10M-IQ PLUS
Otočná hlava
Bezkontaktní laserový skener
Shapetracer 1
Pracovní vzdálenost: 40 mm
Šířka skenování: 35 mm
Hloubka skenování: 60 mm
Kapacita skenování: 48 000 bodů/s
Přesnost měření: lepší než 20 µm

Ovládání, zpracování a vyhodnocení dat z laserového skeneru v SW PointMaster. Inspekce je možná již z naskenovaného mračna bodů (point cloud), nebo triangulovaného povrchu (export skenovaného tvaru do STL formátu). Skener Shapetracer 1 je plně programovatelný, upíná se na otočnou hlavu Renishaw PH10 / Wenzel LH87 CMM. Lze tak kombinovat 3D měření s dotykovou sondou a skenerem.

ATOS Compact Scan 12M

Mobilní 3D skener ATOS Compact Scan 12M/Core je určený pro celoplošné měření a inspekci. Jeho lehká a kompaktní konstrukce otevírá zcela nové oblasti aplikací 3D digitalizace a umožňuje snadné, rychlé a přesné měření i ve stísněných prostorách.

Měření

Je vhodný pro 3D měření komponent, jako jsou lité a vstřikované díly, formy a modely, interiéry vozidel, prototypy, designérské modely a další. Specifická konstrukce založená na dvou CCD kamerách a na principu projekce proužků světla umožňuje vypočítat digitalizovaná data při využití stereo metody.

Data

V kombinaci s metodou referenčních bodů, užívanými k automatickému spojení jednotlivých pohledů, vytváří stereo metoda velice kvalitní data. Výsledným souborem dat je velmi kvalitní soubor STL, 3D souřadnice bodů, řezy, obrysové linie nebo výstupní protokoly kvality. Výsledky z digitalizace mohou být exportovány do systému pro reverzní inženýrství, které jsou schopny rychle rekonstruovat CAD 3D model. Software ATOS umožňuje vyhodnotit a porovnat soubory naměřených dat s výchozí CAD geometrií nebo s naskenovaným referenčním kusem a provádět rozsáhlé analýzy naměřených dat.

Technické parametry

ATOS Compact Scan 12M
2× 12MPx GigE CCD kamery s rozlišením 4112×3008 pixelů
LED projekce světla
Laserové ukazatele pro nastavení měřící vzdálenosti
Integrovaná měřící jednotka
Naklápěcí kloub
GOM Touch Probe PM3
Sada s dotykovou sondou
ATOS Core 200 senzor
Měřící rozsah 200 mm × 150 mm
Měřící vzdálenost 250 mm
Vzdálenost naměřených bodů 0,08 mm
ROT 640 Motorization Kit
Motorizovaný rotační stůl s upínací deskou o průměru 640 mm
Maximální zatížení v ose rotace desky 100 kg při 7 ot./min
19“ tříosá řídící jednotka
GOM Tilt and Swivel unit
Rotační a naklápěcí stůl o průměru 300 mm s maximálním zatížením 5 kg

V oblasti 3D skenování spoluúpracujeme s firmou Kompetens Lab s.r.o.

Počítačový model

Měření podle počítačového modelu. Ovládací software 3D měřicích strojů Wenzel zpracuje soubory ve formátu IGES a VDA.

Statistika

  • Cp; Cpk
  • histogram četností
  • trend diagram naměřených hodnot.

Výrobci