Tiskové zprávy

Výroba forem v Číně

23. 9. 2008, Kroměříž

Naše zkušenosti s výrobou vstřikovacích forem v Číně.

Výroba forem v Číně nejen pro potřeby Plastiky

Při získávání nových zakázek se musí Plastika prosadit ve velmi tvrdém konkurenčním prostředí a to nejen v České republice, ale globálně. Přičemž často není hlavním kritériem kvalita a spolehlivost dodavatele, která se považuje za samozřejmost, ale hlavně cena výrobků a služeb.

Součástí nabídek našich služeb je také dodávka vstřikovacích forem. Plastika v tomto oboru využívá dlouhodobě ustálený okruh dodavatelů v České republice. Pořízení forem, které dlouhodobě umožňují kvalitní a efektivní výrobu, je jeden z klíčových úkolů při přípravě nových projektů. Při vývoji formy musí být využito všech nejlepších technologických poznatků Plastiky, výrobce forem, zákazníka a velmi často i externích poradenských firem.

Nízkonákladové formy

V rámci nabídkového řízení jsme konfrontováni s konkurenčními nabídkami forem vyráběných v nízkonákladových zemích především jihovýchodní Asie. Proto se Plastika rozhodla využít svých zkušeností ve spolupráci s čínskými partnery pro výrobu klávesnic a provedla průzkum trhu nástrojáren v průmyslově vyspělé oblasti nedaleko Hong Kongu v oblasti Shen Zhen.

Z řady oslovených nástrojáren jsme několik navštívili a posoudili jejich schopnosti v návaznosti na naše potřeby. Důležité bylo posoudit jejich technicko-výrobní potenciál, kapacity a strategii otevřenou dlouhodobější trvalé spolupráci.

Dobrá komunikace

Po řadě testovacích nabídek, které prověřily cenovou úroveň a technická řešení, jsme stáli před největší úlohou - navázání správného způsobu komunikace. Museli jsme pochopit a přijmout asijské způsoby myšlení, kde standardní evropská pravidla selhávají. Zcela zásadní bylo vyladění a přezkoumání způsobu informačních toků včetně potvrzení správného významu porozumění požadavků, jak e-mailovou  formou, tak při osobním jednání.

Prostý souhlas čínské strany je naprosto nedostačující. Tento způsob jednání je velmi náročný na čas a také na psychiku vyjednavače. V případě neúspěchu vycházíme z teorie, že pokud někdo na čínské straně udělá chybu, je to náš komunikační nedostatek.

Čínské formy

V současné době Plastika spolupracuje se 2 firmami. Nejdříve byla zahájena spolupráce s jednoduššími projekty, které nastavily a prověřily fungování komunikace. V roce 2007 bylo úspěšně realizováno 7 forem. Během těchto projektů byla nastavena řada parametrů např. zkoušky, zasílání vzorků, doprava formy atd. s cílem optimalizace procesu výroby forem. Vybudovali jsme tak vztah porozumění potřeb.

Forma

Vstřikovací forma

V roce 2008 bylo v Číně vyrobeno 8 vstřikovacích forem pro projekt nové klávesnice, kde nese odpovědnost Plastika vůči Fujitsu Siemens nejen za přípravu a realizaci sériové výroby, ale také za vývoj celé klávesnice. Dále byly v Číně vyrobeny 2 formy pro opticky náročné transparentní díly pro Valeo a další forma pro díl palivového systému pro TI Automotive.

Úspěchy v oblasti výroby forem v Číně bychom rádi zúročili také v dodávkách forem nejen pro potřeby nových výrob v Plastice, ale také jako službu pro jakékoliv jiné lisovny a nástrojárny. Za tímto účelem byly osloveny partnerské firmy s dlouhodobými vztahy a také s nezbytnou vzájemnou důvěrou, která často pramení z osobních kontaktů. Výsledkem je první taková zakázka zadaná partnerskou nástrojárnou ORPA plastic s.r.o. na dodávku forem z Číny prostřednictvím Plastiky.

Úspěch těchto nových aktivit výrazně posílí pozici Plastiky na trhu.

Souvislosti