Tiskové zprávy

Fúze PLASTIKA a.s.

30. 6. 2010, Kroměříž

Fúze společnosti PLASTIKA a.s. sloučením se společností Plastika Group a.s.

Fúze sloučením

Valná hromada společnosti PLASTIKA a.s. schválila dne 25. 5. 2010 projekt fúze sloučením, v jehož důsledku společnost PLASTIKA a.s., IČ 263 03 043, se sídlem Kroměříž, Kaplanova čp. 2830, č.o. 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 3798 zanikla sloučením bez likvidace s přechodem jmění, práv a závazků na nástupnickou společnost Plastika Group a.s. IČ 27448550, se sídlem Praha 6, Dejvice, Na Šťáhlavce 1555/2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10716 s tím, že nástupnická společnost převzala obchodní jméno zanikající společnosti a změnila sídlo.

Zápis k 1. 7. 2010

Změna bude zapsána k 1. 7. 2010 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 10716.

Vašim partnerem od 1. 7. 2010 bude společnost:

PLASTIKA a.s.
Kaplanova 2830/4
767 01Kroměříž
IČ: 27448550, DIČ: CZ27448550.

Monika Vrzalová - marketing PLASTIKA a.s.