Tiskové zprávy

Nový 120t lis Engel

10. 7. 2012, Kroměříž

Akciová společnost Plastika rozšířila strojní vybavení o nový lis s uzavírací silou 120 tun.

Vstřikolis Engel

Koncem června byl dodán nový lis Engel 120 tun vybavený robotem. Tento osvědčený typ stroje zajistí výrobu menších pohledových dílů, které musely být odebírány na starších strojích ručně.

Vedle úspory pracnosti odstraní nový lis Engel také chyby při manipulaci s díly. Řada dílů se dnes lisuje v páru. Robotické odnímání přináší výhody ve správném roztřídění pravých a levých dílů a tím eliminuje chyby, které se při ruční manipulaci mohou vyskytovat.

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Šárka Bradíková - referent prodeje

Souvislosti