Tiskové zprávy

Budování prostor pro nový jeřáb

15. 7. 2012, Kroměříž

Zahájili jsme stavební práce nutné pro umístění nového jeřábu.

Jeřáb na lisovně

V červnu byla zahájena rozsáhlá stavební akce, jejímž prvotním cílem bylo vybudování jeřábu na provoze 002 pro nasazování forem. Tato potřeba není nová. Již v minulosti se neúspěšně hledalo řešení, jak reálně a vhodně docílit instalaci jeřábu.

Do této akce byl koncem roku 2011 zapojen široký tým pracovníků Plastiky. Cílem týmu bylo ve spolupráci s projektanty, statiky a výrobci jeřábů vymyslet a zrealizovat tuto velkou změnu za plného provozu lisovny. Úkol byl úspěšně splněn přesto, že se muselo vyřešit množství technických problémů. Instalace jeřábu vyžadovala závažné zásahy do výrobní haly, např. kompletní obnovu podlahy s požadovanými parametry únosnosti, úplnou obnovu severní stěny haly, instalaci veškerých technologických rozvodů elektřiny, vody, atd.

Dnes jsou stavební práce v plném proudu. Během září očekáváme jejich dokončení a stěhování lisů na nové umístění do krásné nové jeřábové haly.

Pavel Brada, technický ředitel

Souvislosti