Tiskové zprávy

Vývojové centrum

17. 6. 2013, Kroměříž

PLASTIKA a.s. buduje vývojové centrum.

Vývoj a výroba vstřikovacích forem

Poptávka po službách v oblasti vývoje produktů a forem a současný trend zrychlených inovací v automobilovém průmyslu vedl představitele akciové společnosti PLASTIKA k záměru vybudovat vývojové centrum.

Ve vývojovém centru bude probíhat nezávislý vývoj a výroba vstřikovacích forem. Dojde k významnému rozšíření kompetence PLASTIKA a.s.

Forma a robot

Přípravné práce začaly v květnu 2013. Plánované zahájení vývoje a výroby forem bylo stanoveno na 2. pololetí roku 2014.

Díky dotaci z programu OPPI Potenciál je celková investice ve výši 32 milionu Kč ze 40 % hrazena Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Šárka Bradíková - referent prodeje

Souvislosti