Tiskové zprávy

Rekonstrukce vstřikovny dokončena

1. 3. 2013, Kroměříž

PLASTIKA a.s. úspěšně dokončila významnou rekonstrukci výrobních prostor.

Úspěšné ukončení rekonstrukce

V červenci 2012 zahájila akciová společnost Plastika rozsáhlou rekonstrukci vstřikovny. Nejvýznamnější část plánované investice, rekonstrukce jeřábové dráhy, proběhla v říjnu roku 2012. Součástí této jeřábové dráhy je i nový mostový jeřáb s nosností 3,2 tuny, který obsluhuje 8 vstřikolisů.

Vstřikolisy

Díky novému mostovému jeřábu došlo nejen k úspoře manipulačního prostoru, ale i k usnadnění manipulace s formami a s tím související zvýšení bezpečnosti práce.

Nejen jeřábová dráha

Je také třeba zmínit kompletní výměnu nosné podlahy, nové rozvody elektřiny, vody a topení a nové uspořádání pracoviště s čímž souvisí nové layouty pracovišť a příprava prostorů pro sušení materiálu.

Šárka Bradíková - referent prodeje

Souvislosti