Tiskové zprávy

Nízkotlaká plazma

27. 9. 2013, Kroměříž

Vyšší kvalita lakovaných dílů díky nízkotlaké plazmě.

Aktivace povrchu plazmou

V průběhu září roku 2013 pořídila PLASTIKA a.s. zařízení pro aktivaci povrchu nízkotlakou plazmou. Zařízení bude využíváno především pro aktivaci povrchu plastových dílů před lakováním.

Tato technologie umožní lakování takových materiálů, které není možné běžně lakovat. U běžně lakovatelných plastů zvýší adhezní parametry na vysokou úroveň s cílem splnit náročné testy laku požadovanými předními automobilkami jako je Daimler, VW a další.

Ing. Pavel Brada - technický ředitel

Souvislosti