Tiskové zprávy

Nová měrna

4. 2. 2019, Kroměříž

Kroměřížská Plastika otevřela novou měrnu.

Sloučení měrových středisek

Na konci ledna v kroměřížské Plastice proběhlo stěhování měrového střediska do nových prostor. Jejich velkou výhodou je sloučení dvou měrových středisek a přesunutí obou 3D CNC měřících strojů Wenzel na jedno místo.

Měrna

Nová měrna

Do budoucna Plastika počítá s rozšířením strojního vybavení v podobě 3D skeneru ATOS. Nové prostory budou firmu reprezentovat při oficiálních návštěvách zákazníků.

Ředitel řízení jakosti Ing. Paar k otevření nové měrny sdělil: "Chci poděkovat všem pracovníkům, kteří při stěhování strojů asistovali, že vše proběhlo v pořádku."

Měření na CNC

3D CNC měřící stroj Wenzel

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Souvislosti

Ing. Bohdan Paar - ředitel řízení jakosti
paar@plastika.cz