Služby

Konstrukce a vývoj

Moderní konstrukční pracoviště umožňuje zpracování výkresové dokumentace v elektronické podobě - CAD. ISDN modem nás propojuje do B2B EDI systému OFTP/ODETTE, dále využíváme zákaznické portály jako např. KVS a Connect koncernu VW.

Vývojové pracoviště

Vytváříme návrhy nových výrobků především pro zákazníky z automobilového průmyslu. Naše dlouholeté zkušenosti při výrobě průmyslových plastových výrobků zaručují kvalitní a účelný design výsledného produktu.

Konstrukční pracoviště

Vývojové pracoviště

Vývojová konstrukce je vybavena výkonným HW a SW pro návrhy dílů a funkčních sestav pro automobilový průmysl. Vývojovým prostředím je Catia vybavená podpůrnými programy kompatibilními s požadavky VW. K podpoře vývoje využíváme program pro simulaci vstřikování Moldex 3D.

Vývoj nových výrobků obvykle probíhá ve fázích:

  • Ideový návrh v prostředí Catia.
  • Výroba prototypu 3D tiskem nebo jinými metodami.
  • Finální prototypový návrh.
  • Výroba prototypové formy.
  • Měření a testování prototypového výrobku, vyhodnocení výsledků.
  • Návrh sériového výrobku.
  • Testování a kvalifikace výrobku podle platných norem a požadavků zákazníků.

Pro měření testování nových výrobků využíváme naše špičkově vybavené metrologické středisko a jednotlivá laboratorní testovací zařízení. Vybrané náročné a dlouhodobé testy pak provádíme ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi.

Konstrukční pracoviště

Navrhujeme formy, výrobní a měřicí přípravky pro předvýrobní etapy přípravy projektu i pro sériovou výrobu. Konstruujeme v CAD prostředí Solidworks a Autodesk Inventor. Systémy disponují překladači pro běžné formáty CAD dat jak v nativní formě, tak v přenositelné např. STEP.

EDI

Odette International je organizace sdružující organizace automobilového průmyslu. Odette International určuje B2B standardy pro e-business komunikaci, výměnu dat a logistiku.

Pro EDI, výměnu elektronických souborů (výkresy, modely, apod.), využíváme standardu OFTP/ODETTE s využitím ISDN modemu.

Odette-ID
O094200030261bb320bPKZ
b = prázdný znak
Password to be sent
VN12BK78
Product name
rvsNT
ISDN number
+420 573 331 170
Stand by
On request

Tisk

Pro tisk výkresů do formátu A1 používáme barevnou velkoformátovou inkoustovou tiskárnu Hewlett-Packard.