Služby

Návrh výrobku

Navrhujeme díly pro automobilový průmysl.

Návrh výrobku na počítači Simulace toku materiálu ve formě Simulace toku materiálu ve formě
Navrhujeme díly pro automobilový průmysl

Díly pro automobilový průmysl

Pro naše zákazníky navrhujeme díly pro nové automobily. Bezchybná funkce automobilového dílu je často blízce svázána s technologií výroby. Studií proveditelnosti jsou často doporučována řešení pro dosažení maximální možné jakosti výrobku s jeho efektivním a racionálním řešením v sériové výrobě. Součástí návrhu jsou i inovativní řešení výrobních procesů.

Základem pro navrhování dílů jsou zkušení pracovníci engineeringu, konstrukce a oddělení jakosti.

Spolupráce

Při rozsáhlejších návrzích dílů úzce spolupracujeme s českými vývojářskými firmami a to nejen v oblasti konstrukce samotných dílů, ale zejména jejich testováním a výrobou prototypů. Jedná se např. o logo okřídleného šípu a interiérové pohledové díly pro Škoda Auto.

Softwarové vybavení

  • Čtyři stanice Catia.
  • Spinfire Professional pro prohlížení 3D dat z více než 20 nejběžnějších formátů.
  • Přenos dat formátu OFTP, KVS, FTP.