Návrh výrobku

Navrhujeme díly pro automobilový průmysl.

Díly pro automobilový průmysl

Pro naše zákazníky navrhujeme díly pro nové automobily. Bezchybná funkce automobilového dílu je často blízce svázána s technologií výroby. Studií proveditelnosti jsou často doporučována řešení pro dosažení maximální možné jakosti výrobku s jeho efektivním a racionálním řešením v sériové výrobě. Součástí návrhu jsou i inovativní řešení výrobních procesů.

Základem pro navrhování dílů jsou zkušení pracovníci engineeringu, konstrukce a oddělení jakosti.

Návrh výrobku na počítači

Návrh výrobku s využitím počítače

Spolupráce

Při rozsáhlejších návrzích dílů úzce spolupracujeme s českými vývojářskými firmami a to nejen v oblasti konstrukce samotných dílů, ale zejména jejich testováním a výrobou prototypů. Jedná se např. o logo okřídleného šípu a interiérové pohledové díly pro Škoda Auto.

Softwarové vybavení

  • Čtyři stanice Catia.
  • Spinfire Professional pro prohlížení 3D dat z více než 20 nejběžnějších formátů.
  • Přenos dat formátu OFTP, KVS, FTP.

Poslední aktualizace 10. 12. 2019