Návrh výrobku

Spolupracujeme na návrhu výrobku.

Návrh výrobku

S našimi zákazníky spolupracujeme na návrhu výrobku, kdy jeho bezvadná funkce je často blízce svázána s technologií výroby. Studií proveditelnosti jsou často doporučována řešení pro dosažení maximální možné jakosti výrobku s jeho efektivním a racionálním řešením v sériové výrobě.

Základem pro takovou podporu zákazníka jsou zkušení pracovníci engineeringu, konstrukce a oddělení jakosti.

Návrh výrobku na počítači

Návrh výrobku s využitím počítače

Spolupráce

Při rozsáhlejších návrzích výrobků úzce spolupracujeme s firmou AV Engineering Zlín, která se zaměřuje na vývoj výrobků. Posledním společným projektem je vývoj počítačové klávesnice pro společnost Fujitsu Technology Solutions, kde zodpovídáme za mechanický vývoj až po konečnou certifikaci výrobku pro trhy EU. Součástí projektu je i spolupráce na vývoji elektronických komponent. V průběhu srpna 2008 byla klávesnice nasazena v Plastice do sériové výroby.

Softwarové vybavení

  • Dvě stanice Autodesk Inventor.
  • Spinfire Professional pro prohlížení 3D dat z více než 20 nejběžnějších formátů.
  • Přenos dat formátu OFTP.

Poslední aktualizace 27. 8. 2010