Služby

Náhradní plnění 2023

Zajímá vás, jak z každé zaplacené koruny ušetříte až 0,36 Kč?

Co je náhradní plnění

Náhradní plnění je optimální způsob, jak splnit povinnou formu podpory osob se zdravotním postižením (OZP), povinný podíl, který je možné splnit odběrem výrobků či služeb ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy.

Od roku 2012 je platná novela Zákona o zaměstnanosti, která upravuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %, tedy zaměstnání 1 OZP na 25 zaměstnanců.

Jak splnit zákonnou povinnost

  • zaměstnáním OZP
  • odvodem do státního rozpočtu
  • odběrem výrobků nebo služeb v rámci náhradního plnění

PLASTIKA a.s. je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob, který splňuje podmínky Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a tato skutečnost nám umožňuje poskytovat náhradního plnění.

Výhody náhradního plnění

  • dosáhnete úspory nákladů
  • řešíte jednoduše zákonnou povinnost
  • podpoříte osoby se zdravotním postižením
  • nemusíte zaměstnávat vlastní OZP
  • vyhnete se finančnímu odvodu státu
  • za své peníze získáte užitečné služby nebo potřebné výrobky

Příklad výpočtu náhradního plnění

Počet zaměstnanců 500
Povinný podíl zaměstnávání OZP 4 %
Povinný podíl zaměstnávání OZP v přepočtu na celkový počet 20
Průměrná měsíční mzda 2021 (I.-III. Q) 39 306 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu 2,5násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP 2,5 × 39 306 = 98 265 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu
(v přepočtu na celkový podíl OZP)
20 × 98 265 = 1 965 300 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP 7 × 39 306 = 275 142 Kč
V případě náhradního plnění činí roční odběr služeb či zakázek
(v přepočtu na celkový podíl OZP)
20 × 275 142 = 5 502 840 Kč

Pro rok 2022 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Českým statistickým úřadem ve výši 39 306 Kč.

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Ušetřete na náhradním plnění. Zajistěte si včas smluvně dostatečný objem náhradního plnění.

Kontaktujte nás.