Napsali o nás

Jak se vede Plastice

Český autoprůmysl 2/2017, duben 2017.

"Plastika a.s. v roce 2016 docílila rekordního objemu tržeb a počtu zaměstnanců. Celkové výnosy dosáhly 837 milionu korun a počet zaměstnanců poprvé překročil 500. Kroměřížská Plastika zároveň oslavila 60 let od svého založení v roce 1956," uvádí Michal Nosek, předseda představenstva, a dodává: "Připravujeme výstavbu dalšího závodu povrchových úprav."

Jak se vede Plastice: Rosteme v objemu i kompetencích

Někdejší družstvo invalidů prošlo rychlou technologickou obměnou v 90. letech, kdy bylo nuceno se rychle přeorientovat ze standardní odběratelské základny reálného socialismu (květináče, armatury typizovaných panelákových koupelen apod.) na západní průmyslové korporace. Hlavním výrobním procesem bylo tlakové vstřikování plastů doplněné potiskem, montážemi a extruzní linkou. Plastika byla také v jedné chvíli prakticky monopolním dodavatelem silničních sloupků v někdejším Československu. "Po cestě" se družstvo přiučilo ze založení tří úspěšných společných podniků a jedné neúspěšné akvizice ve Francii a na počátku tisíciletí už byl podnik zaměřen na moderní automatizovanou výrobu PC klávesnic, kterých na vrcholu vyrobil kolem 4 miliónů ročně. V roce 2003 pak družstevníci hromadně prodali své podíly skupině investorů a po transformaci na akciovou společnost nabrala Plastika směr k automobilnímu segmentu.

Michal Nosek

Michal Nosek

Převzetím výroby přístrojových panelů od Siemens VDO (dnes Continental Automotive) podnik skokem navýšil obrat v tomto segmentu a zároveň významně posílil kompetence a rozšířil provoz. V rychlém sledu tedy následovalo otevření střediska ultrazvukového svařování, cleanroomu pro výrobu transparentních dílů, robotické lakovny a v roce 2013 vývojového centra s kapacitou pro vývoj a výrobu produktů i forem. Dnešní Plastika je integrovaným vývojářem i dodavatelem plastových modulů a technických i pohledových dílů pro automobily.

Rok 2016 proběhl ve znamení zvyšování produktivity, obnovy strojového parku a infrastruktury závodu v Kroměříži. Podnik už v roce 2015 zavedl systém plánování výroby, který postupně optimalizuje a rozšiřuje na jednotlivé provozy. Zároveň bylo upraveno rozvržení výrobních provozů s cílem dosáhnout vyšší obsluhovosti a automatizace. Vývojové centrum bylo doplněno o další pětiosé CNC centrum a několik souvisejících technologií, např. laserové navařování.

Robot u vstřikovacího stroje.

Robotizované pracoviště

Ve výrobním portfoliu Plastiky "soupeří" o dominantní pozici Continental Automotive a Robert Bosch, oba velcí odběratelé přístrojových modulů. V minulém roce se pro oba tyto zákazníky rozběhly nové linky laserového a frikčního svařování modulů. Plastika dnes vyváží své výrobky do Německa, Rumunska, Maďarska, Portugalska, Velké Británie a Belgie. "Prakticky každý náš zákazník je globální a požaduje dodávky do celé sítě. Výjimkami nejsou ani dodávky do Mexika, Indie nebo Číny," říká Michal Nosek a pokračuje: "Jako další výrobci v oboru, i my jsme zavaleni novými zakázkami a opakovanými nárůsty tržeb. Nabídli jsme inovativní řešení některých produktů i pro ŠKODA AUTO, což je intenzivní práce pro technický tým. Žijeme tedy neustálým náborem a rozvojem produktivity." Ukazatele produktivity jsou také spolu s kritérii ziskovosti a náklady na nejakost nosnou částí prémiových schémat.

Pohledové díly dnes tvoří nadpoloviční část produkce.  Plastika se tedy rozhlíží po možnostech expanze v oblasti povrchových úprav. S tímto výhledem podnik zakoupil areál v blízkosti střikovny v Kroměříži a projednává s hlavními zákazníky strategické priority v této oblasti. V r. 2017 čeká Plastiku další nárůst výnosů nad 900 milionů korun a chce začít projektové práce a stavební řízení nového závodu, kde Plastika zamýšlí investovat přes 300 milionů korun.