Tiskové zprávy

Plastika buduje lakovnu

19. 9. 2007, Kroměříž

Zahájili jsme výstavbu lakovny. Lakovací linka je určena pro lakování náročných interiérových plastových dílů.

Zahájení výstavby

Plastika zahájila výstavbu lakovací linky pro lakování plastových dílů. Jako dodavatel technologie byla vybrána renomovaná německá firma Afotek, která se specializuje na lakování plastů. Při řešení projektu byly uplatněny nejnovější poznatky této technologie pro lakování především interiérových dílů, a to jak pro velmi náročné aplikace pro automobilový průmysl, tak pro jakákoliv jiná odvětví. Tímto Plastika sleduje všeobecný trend požadavku trhu ve smyslu zvyšování kvality plastových dílů s velmi širokými možnostmi nových designérských pojetí finálních výrobků.

Rypadlo

Bourací práce

Lakovací linka

Lakovací linka bude primárně určena pro použití jedno i dvoukomponentních vodou ředitelných nátěrových systémů. Tím také Plastika přispívá k ekologické odpovědnosti ke společnosti.

Splanýrovaný pozemek

Příprava pozemku lakovny

Lakovací linka bude instalována do nově postavené haly v areálu stávajícího závodu Plastiky. Hala přitom musí splňovat vysoké požadavky na kvalitu pracovního prostředí umožňující dosažení vysoké jakosti lakovaných povrchů při minimální zmetkovitosti a vysoké produktivitě. Součástí nové výstavby bude rovněž skladová hala s kapacitou asi 1 500 palet. Vybavení a řešení skladu respektuje požadavky na skladování jak surových dílů, tak dílů po lakování v prostředí, které přispívá k náročným požadavkům na kvalitu.

Opláštění lakovny

Opláštění skeletu lakovny (únor 2008)

Investice do lakovací linky je jedním z kroků strategie Plastiky stát se komplexním dodavatelem plastových komponentů na špičkové úrovni.

Ing. Pavel Brada - technický ředitel