Tiskové zprávy

Slavnostní otevření vývojového centra

12. 9. 2014, Kroměříž

Ve čtvrtek 18. září 2014 proběhne slavnostní otevření vývojového centra.

Vývojové centrum

Poptávka po službách v oblasti vývoje produktů a forem i aktuální trend rychlé obnovy modelů v automobilovém průmyslu vedl k úvaze o vybudování vývojového centra, jehož cílem bude nezávislá výroba a vývoj nástrojů určených pro vstřikování plastů.

Realizace uvedeného záměru si vyžádala rozvoj prostorově, materiálně a personálně špičkově vybaveného centra, které bude schopno produkovat teoretické i praktické výstupy a vedle toho bude schopno pružně reagovat na potřeby a požadavky subjektů zejména z oblasti automobilového průmyslu.

Cílem bylo vytvořit centrum, které Plastice umožní snížit závislost na externích dodavatelích a výrazně zrychlí jednotlivé optimalizační smyčky při přípravě projektů.

V průběhu roku 2013 došlo k realizaci stavební části vývojového centra. Již po roce dospěla výstavba ke svému závěru a nyní se připravuje slavnostní otevření a zahájení aktivní činnosti.

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření vývojového centra je plánováno na 18. září 2014.

Pozvánka

Dotace EU

Díky dotaci z programu Potenciál OPPI je 40 % této částky hrazeno Evropskou unií. Zprovoznění vývojového centra je tak symbolem i potvrzením, že naše společnost je zdravá a její podnikatelský záměr je více než konkurenceschopný.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Michaela Koplíková - obchodní referentka

Souvislosti