Tiskové zprávy

Den otevřených dveří

10. 9. 2019, Kroměříž

První sobotu v září proběhl v areálu PLASTIKA a.s. Den otevřených dveří. Více než 1 300 návštěvníků navštívilo komentované prohlídky výrobních prostor a účastnilo se doprovodného programu.

Pátý Den otevřených dveří

Dne 7. 9. 2019 v areálu společnosti PLASTIKA a.s. proběhl již tradiční Den otevřených dveří. Areál společnosti byl znovu zpřístupněn široké veřejnosti. Více jak 1 300 návštěvníků si přišlo prohlédnout zázemí společnosti a výrobní prostory. Velký zájem byl o komentované prohlídky.

Chůdaři

Chůdaři vítají hosty Dne otevřených dveří

Návštěvníci zaznamenali obnovu výrobních zařízení za poslední rok i probíhající rozsáhlé stavební úpravy. Prohlídkový okruh nabídl přehled o výrobním portfoliu firmy a ukázal hostům náročnost procesů a vysokou úroveň kompetencí firmy. Hosté zahrnovali provázející rozmanitými otázkami o výrobních procesech a náročné práci v automobilovém průmyslu.

Kulturní program

Kulturní program probíhal už před branami společnosti, kde příchozí návštěvníky vítali klaunové na chůdách. Samotný program na pódiu zahájila bubenická show skupiny Wild Sticks, která se prolínala celým programem. Následně všechny přítomné přivítal místopředseda představenstva pan Ing. Stanislav Zbranek.

Michal Nesvadba

Michal z Kouzelné školky

Asi největším lákadlem pro nejmenší návštěvníky bylo vystoupení Michala Nesvadby v představení Michal z Kouzelné školky, které bylo doplněno fotokoutkem, kde se mohli návštěvníci s touto dětskou ikonou nechat zvěčnit. Program pokračoval vystoupením kroměřížských mažoretek Infinity. Poté návštěvníci na pódiu přivítali kouzelníka Pana Kravatu, shlédli originální chůdařské vystoupení Gangsterka, užasli nad Show bláznivých vědátorů plnou pokusů a na závěr se pobavili u zábavné Wikiho show s Mimoni a zatančili u bublinové minidiskotéky.

Workshop

Workshop pana Kravaty

Pódiová vystoupení doplnil bohatý doprovodný program. Děti lákalo malování na obličej, dětské tetování, balónkový, chůdařský a bubenický workshop. Výtvarná dílna a fotokoutek byly i letos v režii střední pedagogické školy Kroměříž, za což jim patří velký dík.

Děkujeme všem návštěvníkům, které neodradila nepřízeň počasí, za vytvoření příjemné atmosféry.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového průmyslu.

Souvislosti