Tiskové zprávy

Den otevřených dveří

20. 9. 2014, Kroměříž

Vyvrcholením akcí k příležitosti slavnostního otevření vývojového centra byl 20. 9. 2014 Den otevřených dveří firmy Plastika.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří, který se konal 20. 9. 2014 v prostorách firmy Plastika a byl vyvrcholením oslav k příležitosti slavnostního otevření vývojového centra a těšil se velkému zájmu návštěvníků. Přes 800 návštěvníků přišlo shlédnout zázemí společnosti, provozní prostory i bohatý doprovodný program.

Odborný výklad vedoucího nástrojárny Zdeňka Vaňhary.

Kulturní program

Kulturní program zahájily děti z mateřské a základní speciální školy Kroměříž, které si připravily pásmo Malí muzikanti. Následoval kouzelník Šeklin, který doslova učaroval všem dětem i dospělým. Pozornosti neunikla ani ukázka cvičného zásahu hasičů, kteří předvedli hašení požáru. Dále program pokračoval krásným vystoupením kroměřížských mažoretek Lexy, které si připravily sólová vystoupení. Prostor mezi jednotlivými vystoupeními vyplňovaly atrakce pro menší návštěvníky jako malování na obličej a skákací hrad. O hudební tečku se postarala brněnská skupina Lidopop, která skvěle zakončila odpolední program.

Diváci

Diváci sledují vystoupení kouzelníka.

Za vydařené odpoledne patří poděkování zejména návštěvníkům, pro které byl den otevřených dveří pořádán a jejichž velká účast a zájem přispěly k vytvoření příjemné atmosféry.

Diváci

Návštěvníci dne otevřených dveří firmy Plastika.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Michaela Koplíková - obchodní referentka

Souvislosti