Napsali o nás

Plán rozvoje IT v Plastice

Plzeň, 19. 1. 2010

Společnost Aimtec pomáhá s tvorbou IT strategie firmě PLASTIKA a.s. z Kroměříže. Plán vývoje informačních technologií umožní managementu společnosti efektivně rozhodnout o nových investicích do informačních systémů.

Společnost AIMTEC a.s. pomohla s návrhem IT strategie firmě PLASTIKA a.s.

Význačný plastikářský výrobce PLASTIKA a.s. Kroměříž vyrábí plastové vstřikované díly. Hlavními odběrateli jsou firmy z počítačového, automobilového a elektrotechnického průmyslu, např. Faurecia, Magna Slovteca, Continental Automotive, TI Automotive, Automotive Lighting, Sony, Lexmark, Fujitsu nebo Siemens Computers.

IT strategie s firmou Aimtec

Plastika původně dodávala jednoduché lisované díly. V nedávné době investovala do nové technologie pro lakování. V současnosti tvoří stále větší část produkce výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Složitější výroba, která zahrnuje mj. lakování, svařování a montáž, odkryla nedokonalosti současného plánovacího systému. Podnikový informační systém již nestačil v oblastech plánování a řízení výroby, logistiky a komunikace s odběrateli. Nová situace vedla k nestabilitě výrobního plánu a k rostoucím nákladům. Management se proto rozhodl hledat řešení společně s firmou AIMTEC a.s. Společnost Aimtec poskytuje poradenství v oblasti IT strategie. Plastika si vybrala Aimtec také proto, že využívá při poradenství bohatých zkušeností z realizace IT projektů, a tím dává záruku proveditelnosti navržených řešení. O tom se mohli zástupci Plastiky přesvědčit již při nasazení systému pro skladové hospodářství DCI MySite.

Návratnost jako důležitý ukazatel při rozhodování

Aimtec společně s managementem společnosti Plastika navrhl varianty rozvoje informačního systému. Byly definovány změny podnikových procesů a jejich potřebná zlepšení, úpravy a doplnění softwaru. Pro nejvyšší management je důležité finanční hledisko návrhu IT strategie, tzn. jak vysoké budou náklady vybrané varianty ,jaké zlepšení varianta přinese a o kolik zvýší ziskovost firmy. Společnost Plastika tak má připravený dokument, který určuje možné cesty rozvoje informačních systémů ve svém závodě.

Souvislosti