Napsali o nás

DCI MySite řídí interní logistiku v Plastika a.s.

IT systems 5/2008.

Implementace warehouse management systému DCI MySite u významného výrobce plastových komponent Plastika a.s.

Implementace DCI MySite

Významný producent plastových komponent a dodavatel automobilového průmyslu, společnost Plastika a.s., bude implementovat nový logistický informační systém DCI MySite od plzeňské společnosti Aimtec, který využívá technologii jednoznačné identifikace pomocí čárového kódu. Warehouse Management Systém DCI MySite bude pro Plastiku zajišťovat především řízení expedičních procesů a materiálové logistiky v nově vybudovaném skladu expedice a skladu komponent pro lakovnu. Cílem celého projektu je pak zejména získání celkového přehledu o situaci ve výše uvedených skladech a sběr aktuálních on-line dat potřebných pro plánování a řízení skladových operací a procesů.

Sklad lakovny

Sklad lakovny

Akciová společnost Plastika s více než padesátiletou historií v oblasti průmyslového zpracování plastů vyrábí a dodává komponenty a sestavy pro automobilový, počítačový a elektronický průmysl. Mezi základní pilíře výrobního programu Plastiky pro oblast automotive patří například přístrojové desky, světlomety, interiérové díly, zpětná zrcátka, které dodávají celosvětově významným společnostem, jako jsou Continental Automotive, Magna Slovteca, TI Automotive, TRW-Carr, Automotive Lighting atd. Dalšími významnými zákazníky Plastiky jsou například Fujitsu Siemens Computers, světový leader v oblasti počítačů, nebo výrobce televizní a digitální techniky společnost SONY. Jelikož se Plastika setkává s neustálým nárůstem poptávky po svých produktech, musela zásadním způsobem také rozšířit svoji výrobní činnost. S tím však souvisely také větší nároky na následné skladování a manipulaci s polotovary a hotovými výrobky. Proto se vedení Plastiky rozhodlo pro významnou investici jednak do výstavby nových skladových prostor, ale také do nákupu potřebných informačních technologií, které by tento nárůst procesů spolehlivě podpořily.

V rámci výběrového řízení na dodavatele těchto technologií byla nakonec vybrána společnost Aimtec, která nejprve provedla analýzu stávajících interních logistických procesů společně s návrhem optimálního řešení a následně byla vybrána i pro samotnou implementaci nového logistického systému. Rozhodujícím faktorem pro výběr firmy Aimtec byla komplexnost nabídky, která zahrnovala nejen implementaci samotného systému, ale i poradenství a konzultace právě v oblasti řízení logistiky v odvětví automobilového průmyslu, kde se Aimtec může pyšnit více jak desetiletými zkušenostmi.

Warehouse management systém DCI MySite bude pro Plastiku zajišťovat především řízení skladování a materiálové logistiky polotovarů pro lakovnu a řízení expedice hotových výrobků, od příjmu na sklad, zaskladnění, výdej polotovarů do výroby až po samotnou expedici zákazníkům. Do budoucna se pak počítá s rozšířením systému DCI i do dalších oblastí interní logistiky, jako je skladování a manipulace s materiálem.

Souvislosti