Tiskové zprávy

Audit LRQA 2002

27. 5. 2002, Kroměříž

Ve dnech 22.-24. 5. 2002 byl v Plastice proveden audit LRQA s kladným výsledkem pro Plastiku.

Audit LRQA

Ve dnech 22. - 24. 5. 2002 byl v Plastice proveden audit ze strany Lloyds' Register Quality Assurance jehož výsledkem je doporučení k prodloužení platnosti certifikátu ISO 9000 a rozšíření platnosti certifikátu QS 9000 do podoby certifikátu podle normy ISO TS 16 949, který v sobě zahrnuje i požadavky VDA.

V průběhu auditu konstatovali auditoři, že je v organizaci zřejmý kvalitativní posun v celé řadě oblastí a zjištění z auditu jsou myšlena jako doporučení pro drobná zlepšení průběhu stávajících procesů.

Ing. Ladislav Stuchlík

Související