Tiskové zprávy

Otevření nové lakovny se blíží

22. 7. 2008, Kroměříž

Rozhovor s vedoucím lakovny panem Zdeňkem Stužkou.

Otevření lakovny akciové společnosti PLASTIKA se blíží

Již za měsíc má být spuštěn ostrý provoz v nové lakovně. Zajímalo nás, zda bude termín dodržen a jak bude lakovna fungovat. Proto jsme položili vedoucímu lakovny panu Stužkovi několik otázek.

Přišel jste do Plastiky jako uznávaný odborník na lakování. Vašim úkolem byla realizace nové technologie. Jaká tedy bude lakovna Plastiky?

Uznávaný odborník je příliš silné slovo. Mám pouze zkušenosti v povrchových úpravách pro díly dodávané do automobilového průmyslu. Tedy znám požadavky zákazníků, které jsou v dnešní době velmi vysoké a podle toho je zapotřebí přizpůsobit technologii, zařízení a dobrý tým spolupracovníků. Lakovna je právě zařízení a technologie, která odpovídá již zmíněným potřebám kvality. Jedná se o robotické lakování vodou ředitelnými systémy, převážně interiérových dílů pro automobilový průmysl. Vlastní zařízení je kompletně dodáno německými dodavateli, kteří mají ve světě automotive zvučné jméno. Samotná lakovací linka je dodána firmou Afotek. Robotické zařízení dodala firma Motoman a barvové hospodářství, resp. okruhy pro barvy a míchací techniku dodala firma LacTec. Co se týká celé realizace, tak šlo především o týmovou práci, bez které by se něco takového těžko zdařilo.

Budova lakovny

Nová budova lakovny

Srpen 2008, termín zahájení výroby, se blíží? V jaké fázi je provoz nyní? Co ještě zbývá udělat?

Jsme ve fázi finiše, tedy v současné době zbývá vyzkoušet funkci veškerých elektronických systémů a začít oživovat robotické zařízení. Po těchto krocích budou následovat zkoušky aplikací barev, což obnáší zkoušky barvových okruhů, proplachovací programy apod. Pokud dopadne vše dobře, můžeme začít vytvářet programy lakování k jednotlivým produktům.

Jaká je výrobní kapacita lakovny a je již naplněna?

Kapacita lakovny je cca. 62 nalakovaných rámů i s díly za hodinu. Tedy finálně upravená plocha při jednovrstvém lakování odpovídá cca. 75 m2/hod. Tedy za rok můžeme nalakovat cca. 394 000 m2. Výrobní kapacita prozatím naplněna není. Začínáme s jednou směnou a předpokládáme, že se postupně propracujeme díky získaným zakázkám na dvě a tři směny.

Rámy na lakovací lince

Rámy na lakovně

Můžete prosím jmenovat firmy, které mají o novou službu Plastiky zájem?

Jedná se zejména o zákazníky z automobilového průmyslu. Pro příklad můžu uvést, že i Škoda auto mezi ně patří.

Kvalita lakování

Jaké argumenty by jste použil, aby jste přesvědčil zákazníky o tom, že mají lakovat právě u Vás.

Nejlepším argumentem dle mého názoru jsou činy. V tomto případě tedy nalakovat zákazníkovi vzorek dílu v očekávané kvalitě. Myslím si, že s technologií, která se zde postavila a která odpovídá současnému trendu by to neměl být problém. Samozřejmě, ale tak jednoduché to zase není. Než dojde ke schválení dílu od zákazníka, musí proběhnout spousty hodin ladění programu a také nastavení hodnot samotné barvy.

Lakované díly

Lakované díly

Nebojíte se počátečních kvalitativních problémů?

Určitě nepůjde vše lehce a bez problémů. Start takového zařízení přinese určitě "dětské nemoci", které budou muset být operativně odstraňovány. A jak jsem již uvedl, bude náročné doladit program a barvu ke konkrétním projektům. Zmetkovitost tedy bývá v těchto fázích velmi vysoká.

Budoucnost lakovny

Kolik pracovních příležitostí lakovna přinese, respektive jak velký tým bude lakování zabezpečovat?

Vlastní start lakovny zabezpečuje momentálně šest pracovníků včetně mě. Do budoucna při třech směnách je počítáno s týmem do padesáti pracovníků.

Co považujete za priority pro nejbližší období, řekněme do konce roku 2008.

Vlastní rozjezd lakovací linky a postupné získávání nových zakázek. To je v současné době dle mého názoru to nejdůležitější.

Co byste přál lakovně do budoucna?

Naplnění kapacit a vytvoření dobrého týmu spolupracovníků.

 

Děkuji za rozhovor

Monika Vrzalová - marketing PLASTIKA a.s.

Souvislosti