Tiskové zprávy

Lakování pod ionizovaným dusíkem

7. 2. 2012, Kroměříž

Akciová společnost Plastika využívá technologii lakování pod ionizovaným dusíkem.

Místo vzduchu dusík

Díky nové investici bylo v lakovně nainstalováno zařízení, které umožňuje lakovat plastové díly pod ionizovaným dusíkem. Tato technologie namísto klasického stlačeného vzduchu tlačí barvu v robotu ionizovaným dusíkem, který má opačný náboj, než jaký je na vstřikovaných dílech.

Lakovací robot

Robotické lakování pod ionizovaným dusíkem

Výhody lakování pod ionizovaným dusíkem je zejména nižší spotřeba barvy, menší zmetkovitost a vyšší přilnavost barvy. Díky technologii lakování dusíkem je možné snížit počet pohybů lakovacího robota.

Lakování

Mimo novou technologii PLASTIKA a.s. provádí robotické i ruční lakování 1K a 2K vodou ředitelnými barvami. Součástí automatické lakovací linky vybavené šestiosými roboty je čištění dílů kapalným CO2. Lakovna je vybavena laboratoří pro testování lakovaných dílů.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří s ročním obratem 500 mil. Kč k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Šárka Bradíková - referent prodeje

Souvislosti