Tiskové zprávy

Implementace EMS v lakovně

12. 11. 2008, Kroměříž

PLS Lakovna s.r.o. chystá certifikaci lakovny dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Implementace systému environmentálního managementu v lakovně

V průběhu měsíce srpna byl v nově postavené lakovně v areálu naší společnosti zahájen zkušební provoz. Lakovna je samostatným právním subjektem (PLS Lakovna s.r.o.) s organizačním začleněním pod Plastiku a.s. a zároveň také dodavatelem služby lakování, proto požadujeme v souladu s politikou společnosti zavést a certifikovat systém environmentálního managementu.

Lakovací robot

Zodpovědnost k životnímu prostředí

Plastika a.s. je zodpovědnou organizací v oblasti ochrany životního prostředí a totéž vyžaduje od svých dodavatelů, u nichž je jedním ze základních kritérií výběru právě chování v oblasti ochrany životního prostředí.

Certifikace

Již nyní se začínají podnikat kroky v oblasti ochrany životního prostředí, jež by měly přispět k certifikaci lakovny dle normy ČSN EN ISO 14001:2005, která je plánována na červenec roku 2009. Do tohoto období je zároveň datován konec platnosti současného certifikátu společnosti Plastika a.s. a v případě úspěšné recertifikace a zároveň certifikace lakovny vznikne tzv. "holdingový" certifikát, který bude důkazem o splnění požadavků normy ISO 14001 v celém rozsahu našich aktivit.

Souvislosti