Tiskové zprávy

Pomáháme v sociální sféře

13. 7. 2012, Kroměříž

PLASTIKA a.s. podporuje sociální program ve svém regionu.

Sociální automobil

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 se akciová společnost Plastika zapojila do projektu reklamní agentury Kompakt spol. s r. o. Díky této akci získala Základní škola a Mateřská škola speciální v Kroměříži nový tzv. sociální automobil. Do projektu se zapojilo více jak 40 firem z regionu a zakoupením reklamní plochy společnosti pomohli přiblížit vzdělání žákům a studentům se zdravotním postižením v části Zlínského kraje.

Účastníci předání

Předání automobilu

Slavnostní předávání klíčů proběhlo začátkem července za účasti všech sponzorů a zastupitelů města Kroměříž.

PLASTIKA a.s. přeje všem uživatelům automobilu spoustu ujetých kilometrů bez nehod.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří s ročním obratem 500 mil. Kč k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

Šárka Bradíková - referent prodeje

Souvislosti