Napsali o nás

Plastika Kroměříž: výrobní podnik s velkým srdcem

Týdeník Kroměřížska 14. 10. 2014.

Plastika a.s. oslavila letos 58 let od svého založení. Naše společnost je jedním z významných zaměstnavatelů regionu, rádi bychom vám ji představili.

Výrobní závod Plastiky je od 70. let umístěn v Kaplanově ulici. Z výrobního družstva invalidů založeného v roce 1956 jsme během půl století vyrostli do moderní technologické firmy a zaměstnáváme přes 400 lidí z Kroměříže a okolí. Hluboká kompetence a věrnost klíčových zaměstnanců nám pomohla rozvinout výrobní portfolio od počítačových klávesnic a elektronických prvků až k přístrojovým panelům a částem palivových systémů pro automobilový průmysl. Společnost dnes patří šesti akcionářům, kteří se podílí na jejím řízení.

Plastika letecky

Letecký pohled na areál Plastiky na Kaplanově ulici.

Zlepšujeme výsledky a pracujeme pro dobré zákazníky

V roce 2013 Plastika dosáhla výrobních tržeb ve výši 574 mil. Kč a plán roku 2014 počítá s dalším nárůstem tržeb na 619 mil. Kč. Naši zákazníci jsou významné nadnárodní korporace, kterým dodáváme do českých i evropských závodů, např. Continental Automotive, Fujitsu, Faurecia, Škoda Auto, TI Automotive a Robert Bosch. Díly z Plastiky jezdí v autech značek VW, Škoda, Mercedes, BMW a Audi v několika světadílech.

Výrobní provozy Plastiky začínají tlakovým vstřikováním termoplastů, provozujeme 40 lisů v tonážích 40 až 800 tun. Následují činnosti jako svařování, montáže a potisky nebo automatizované lakování, které provádíme v dceřiné společnosti PLS Lakovna s.r.o. Neustále doplňujeme výrobu o nejnovější technologie, takže pracujeme s lasery a plazmovým výbojem, ostřikujeme kysličníkem uhličitým a dusíkem a mnohá pracoviště osazujeme roboty.

Náš úspěch tvoří lidé

Zcela jistě jsme jedním z nejstabilnějších zaměstnavatelů v regionu. S trochou nadsázky lze říci, že nejčastěji se tedy od nás odchází na mateřskou nebo do důchodu.

Zaměstnancům nabízíme nadstandardní platové podmínky a motivační prémiový systém, ale i zaměstnanecké benefity, penzijní připojištění, týden dovolené navíc, příplatky za odpracování všech naplánovaných směn a příspěvek na dovolenou, sportovní vyžití či kulturní akce. Podporujeme další profesní vzdělávání včetně jazykových kurzů.

Plastika zachovává již půl století strategii zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, a tak jich je i dnes mezi našimi zaměstnanci přes 50 %. Mají omezené uplatnění na trhu práce, snažíme se tedy vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, ať už možností práce na kratší pracovní úvazky, nebo zařazením na pracovní pozice odpovídající zdravotnímu omezení. Přispíváme také na rehabilitace a rekondice všech zaměstnanců.

Spolupracujeme s Centrem odborné přípravy technické Kroměříž a studentům zajišťujeme praxi, na Univerzitě Tomáše Bati přednášíme studentům tematiku: Metodika řízení jakosti polymerních materiálů pro automobilový průmysl. Pracujeme také s diplomanty několika univerzit.

Jsme zakotveni v regionu a jsme sociálně odpovědní

Ne všichni měli v životě tolik štěstí, snažíme se tedy pomáhat tam, kde cítíme, že je potřeba. Jsme sponzorem Základní školy s Mateřské školy speciální Kroměříž. Prostřednictvím peněžních darů přispíváme na koupi zdravotních a kompenzačních pomůcek dětem s trvalým zdravotním postižením.

Ludmila Kočí a Michal Nosek

Zástupkyně ředitele Základní školy a Mateřské školy speciální Kroměříž Mgr. Ludmila Kočí a Ing. Michal Nosek, předseda představenstva.

Jsme rádi, že můžeme pomoci chránit i naše bezpečí. Plastika je také patronem Sboru dobrovolných hasičů Počenice. Členové sboru náš peněžní příspěvek použili ke koupi ochranných příleb.

Sponzorujeme dále Nadaci VIA, která pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. S více než 3 400 dobročinných projektů a celkovou částkou téměř 275 milionů Kč je VIA největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice. V roce 2013 město Kroměříž oslavilo 750 let svého trvání a i tam naše firma pomohla finančním darem na realizaci oslav.

Investujeme do rozvoje

V září 2014 jsme dokončili výstavbu vývojového centra. Investice v hodnotě 32 milionů korun byla realizována z dotací z programu Potenciál OPPI. Těšíme se ze skutečnosti, že vývojové centrum přineslo i nové pracovní příležitosti. Rozběh vývojového centra a nábor nových zaměstnanců je tak symbolem i potvrzením, že naše společnost je zdravá a její podnikatelský záměr je i nadále konkurenceschopný.

-PR-