Tiskové zprávy

Monitory dechu pro kroměřížskou nemocnici

21. 3. 2019, Kroměříž

Dětské oddělení Kroměřížské nemocnice získalo za přispění firmy PLASTIKA a.s. od Nadace Křižovatka deset monitorů dechu.

Dar pro Nadaci Křižovatka

Deset nových monitorů dechu pro novorozence v celkové hodnotě 20 tisíc korun získalo Dětské oddělení Kroměřížské nemocnice od Nadace Křižovatka, která se dlouhodobě věnuje podpoře prevence syndromu náhlého úmrtí kojenců.

Během prvního roku života dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než dvacet vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod deset dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy,

uvedla Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.

Předání monitorů dechu

Předání monitorů dechu

Předání monitorů dechu se na dětském oddělení účastnil také Petr Liškář, ředitel Kroměřížské nemocnice, který uvedl:

Podpory nadace si velmi vážíme. Česká republika patří dlouhodobě mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a právě prevence má na tom významný podíl. Jsme opravdu rádi, že můžeme nadále zvyšovat kvalitu péče o naše nejmenší pacienty a Nadaci Křižovatka i jejím partnerům za tuto pomoc děkujeme.

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového průmyslu.

Souvislosti