Tiskové zprávy

Recertifikační audit EMS

23. 7. 2021, Kroměříž

PLASTIKA a.s. opět získala certifikát EMS.

Audit ČSN EN ISO 14001:2016

Dne 12. 7. 2021 prošel systém environmentálního managementu kroměřížské společnosti PLASTIKA a.s. pravidelným ročním posouzením auditorů certifikačního orgánu Cert-Aco, s.r.o.

Bylo konstatováno, že postupy a procesy, jimiž je řízena péče o životní prostředí, jsou nastaveny pragmaticky a splňují požadavky kladené normou ČSN EN ISO 14001:2016. Pozitivně byly hodnoceny investice vložené do této oblasti i detailní přezkoumávání souladu s právními požadavky prováděné v rámci interních auditů.

Protože se v letošním roce jednalo o recertifikační audit, obdržela Plastika nový certifikát s platností na další tříleté období.

Ing. Hana Wiedermannová - EHS manažer

Komplexní plastové komponenty

PLASTIKA a.s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového průmyslu.

Souvislosti