Tiskové zprávy

Opakovací audit EMS

17. 7. 2006 proběhl v naší společnosti pravidelný opakovací audit EMS dle normy ČSN EN ISO 14 001:2005. Na základě splnění požadavků normy jsme obdrželi certifikát.

Audit EMS

Dne 17. 7. 2006 proběhl v naší společnosti pravidelný opakovací audit EMS dle normy ČSN EN ISO 14 001:2005 (EN ISO 14 001:2004). Byly prověřeny veškeré činnosti, služby a výrobky spojené s předmětem našeho podnikání a posouzeny všechny významné vlivy do všech složek životního prostředí.

Silné stránky EMS

Dle auditu mezi naše silné stránky patří:

  • výrazné zlepšení v oblasti zvýšení podílu recyklovaných odpadních technických plastů oproti zneškodňovaným, a tím výrazný podíl k omezení dopadů do životního prostředí,
  • velké zkušenosti s uplatňování integrovaného systému a zejména s jakostí na úrovni předpisu ISO TS 16 949,
  • neustálý tlak na výrobní a obslužné provozy k dodržování pravidel environmentálního systému řízení.

EMS v Plastice

Během auditu naše společnost prokázala, že EMS je dostatečně popsán v dokumentaci a je implementován do praxe. U jednotlivých požadavků normy bylo konstatováno, že drobné neshody uvedené ve zprávě z kontrolního auditu v roce 2005 byly posouzeny, systematicky řešeny a environmentální postupy výrazně zlepšeny. Bylo prokázáno, že koncepce EMS a systémové přístupy managementu ochrany životního prostředí jsou funkční. Na základě splnění požadavků normy ČSN EN ISO 14 001:2005 jsme obdrželi certifikát.

Ing. Hana Mikulčáková - ekolog

Souvislosti