Tiskové zprávy

Sony Green Partnership

16. 1. 2008

Získali jsme certifikát Green Partnership od společnosti Sony.

GP Sony

Na základě přidělení projektu pro nového zákazníka SONY TRV Trnava se v květnu 2007 začal v Plastice budovat nový systém environmentálního řízení. Vedle environmentálního systému managementu dle normy ISO 14001, systémů managementu jakosti dle norem ISO 9001 a ISO TS 16949 vznikl systém zákazníka Sony zvaný GP Sony (Green Partnership). Tento systém zahrnuje požadavky na environmentální kvalitu výrobků v oblasti používání těžkých kovů v materiálech. Implementací pravidel systému GP Sony jsme se přihlásili k plnění požadavků v oblasti používání těžkých kovů, které jsou nad rámec současně platných zákonných povinností.

Úspěšný audit

Dne 10. 7. 2007 proběhl audit úrovně implementace a plnění požadavků systému GP Sony ze strany zákazníka, který konstatoval, že jsme vytvořili environmentální systém řízení, jež je v souladu se specifikacemi programu Green Partnership. Následně jsme se zavázali k plnění požadavků podepsáním dokumentu Green Partnership Agreement.

Certifikát

Certifikát Green Partner

Po poměrně složitém schvalovacím procesu ve vedení společnosti Sony byla PLASTIKA a.s. oficiálně uvolněna jako dodavatel Sony a 15. 10. 2007 jsme obdrželi certifikát.

Ing. Hana Mikulčáková - ekolog

Souvislosti